Een combinatie van saneringsmanagement, sparen, financieren en verzekeren lijkt de beste oplossing voor de toekomst van vele duizenden bedrijven te bieden. De voorgestelde integrale aanpak van een bodemsaneringsonderlinge is ook voor de overheid voordelig.

In de constructie van een onderlinge verzekeringsmaatschappij dragen de ondernemers gezamenlijk het verzekeringsrisico. De premies zijn hierdoor lager en eventuele winsten worden na afloop verdeeld. Een onderlinge zou hét loket moeten vormen voor een ondernemer met een bodemsaneringsvraagstuk. De ondernemer doorloopt samen met de bodemsaneringsonderlinge het gehele traject van bodemonderzoek tot en met sanering. De verzekeringsmaatschappij benut daarbij effectief en efficiënt bestaande activiteiten en regelingen van derden zoals banken, verzekeraars, BSB en de overheid.

Centraal in de integrale aanpak van de bodemsaneringsonderlinge staat een nieuw financieringsconcept bestaande uit een combinatie van saneringsmanagement, sparen, financieren en verzekeren. De filosofie achter dit concept is dat door vroegtijdig met sparen te starten, het saneren van verontreinigende bodem voor een ondernemer betaalbaar wordt. Mocht een ondernemer toch onvoldoende geld gespaard hebben op een tijdstip dat hij wenst te saneren, dan kan hij het ontbrekende geldbedrag lenen. In het geval dat de bodemsanering duurder uitvalt dan is voorzien, biedt de verzekeringscomponent dekking voor de gemaakte overschrijdingskosten.

Uit het onderzoek (gefinancierd met subsidie van SKB, Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem) komt naar voren dat de integrale aanpak van een bodemsaneringsonderlinge ook voor de overheid voordelig is. De bijdragen van de overheid aan de saneringskosten van niet-draagkrachtige ondernemers in het kader van haar toekomstige draagkrachtregeling kunnen aanzienlijk verlaagd worden, indien de overheid actief de oprichting van bodemsaneringsonderlingen stimuleert. De onderlinge zorgt namelijk voor goed risicomanagement bij de aanbesteding, hetgeen een besparing op de saneringskosten oplevert. Daarnaast betaalt zij een deel van de saneringskosten uit de risicopremie van ondernemers. Bovendien kan de verzekeringsmaatschappij met een ondernemer het saneringsmoment zodanig plannen dat het beroep op de draagkrachtregeling zoveel mogelijk beperkt blijft.