De recessie mag geen reden zijn om concessies te doen aan hoe bedrijven omgaan met het milieu, mensenrechten of hun bijdrage aan de samenleving, vindt 74% van de Nederlandse consumenten. De mate waarin men hieraan hecht, neemt toe bij het ouder worden. Circa 68% van de jongeren (18-24 jaar) geeft aan dat bedrijven die goed bezig zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij hen meer kans maken dat ze klant worden. Dit percentage neemt toe met de jaren, tot 80% bij 65-plussers.

Vrouwen vinden MVO belangrijker dan mannen

De inkomenspositie en het opleidingsniveau van consumenten spelen nauwelijks een rol bij de waarde die men hecht aan MVO. Wel vinden vrouwen het belangrijker dan mannen dat bedrijven zich inspannen voor bijvoorbeeld een goed milieu en mensenrechten en er een goed sociaal beleid op nahouden.

Belangrijk bij MVO is ook dat bedrijven dit op transparante wijze uitdragen. Consumenten beschouwen de websites van organisaties als de belangrijkste bron van informatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vraagkant is bij MVO belangrijk

Willem Lageweg, directeur van MVO Nederland (de organisatie die maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleert bij ondernemend Nederland), is blij met de uitkomsten. “De vraagkant is bij MVO heel belangrijk: als consumenten willen, zijn bedrijven nog eerder bereid ermee aan de slag te gaan. Ook in tijden van recessie. Daarom ben ik natuurlijk blij met de uitkomsten. Maar gelukkig vinden veel bedrijven MVO ook heel belangrijk, is onze indruk. Dat komt omdat steeds meer ondernemers merken dat MVO zowel bijdraagt aan een verlaging van kosten en de risico’s als aan de innovatie en productontwikkeling.”