OECD rapporteert over analyse sociaal ondernemerschap en sociale ondernemingen in Nederland

De OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO) heeft een rapport gepubliceerd met de bevindingen van een diepgaande analyse van het Nederlandse beleidsecosysteem voor sociaal ondernemerschap en sociale ondernemingen.

In de studie worden de belangrijkste sterke punten en uitdagingen van Nederland geïdentificeerd. Het biedt beleidsaanbevelingen ter ondersteuning van de ontwikkeling van een sterker beleidsecosysteem voor sociaal ondernemerschap en sociale ondernemingen Nederland. De belangrijke geanalyseerde beleidsonderwerpen in het rapport zijn:

  • verduidelijking van het conceptuele kader;
  • het formeel erkennen van sociale ondernemingen en het stimuleren van sociaal ondernemerschap;
  • het bevorderen van meten en rapporteren van sociale impact;
  • ontwikkeling van sociale ondernemerscapaciteiten en vaardigheden;
  • verbetering van de toegang tot markten en financiën;
  • en zorgen voor duurzame institutionele steun voor sociaal ondernemerschap en sociale innovatie.

Share Button