Leidraad voor het verslag zijn vijf belangrijke thema’s die het afgelopen jaar mede de energieagenda bepaalden. Zo is er aandacht voor het evenwicht tussen voorzieningszekerheid, de betaalbaarheid van energie en CO2-reductie, de voortgang op het gebied van energiebesparing en de keuze in technieken om de energietransitie mogelijk te maken. Daarnaast is er aandacht voor werkgelegenheid in het crisisjaar 2009.

De geïnterviewden geven in het verslag hun visie op de gebeurtenissen van afgelopen jaar en de uitdagingen die voor ons liggen, waarna Nuon’s standpunten uiteen worden gezet en elk thema met feiten en cijfers over Nuon’s prestaties op dit gebied in 2009 wordt onderbouwd.

Internationaal raamwerk

In het maatschappelijk verslag past Nuon het internationale raamwerk voor maatschappelijke verslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI) toe. GRI waardeert Nuon’s maatschappelijk verslag wederom met de hoogste beoordeling, de A+-status. Dat betekent dat Nuon over alle indicatoren heeft gerapporteerd of afdoende heeft aangegeven waarom er (nog) niet over wordt gerapporteerd. Nuon heeft het maatschappelijk verslag extern laten controleren en beoordelen door accountantskantoor PricewaterhouseCoopers.