Novo Nordisk: Doelstelling 100% hernieuwbaar voor al haar leveranciers

Novo Nordisk kondigt vandaag een ambitieuze doelstelling aan om te verzekeren dat al haar directe leveranciers het bedrijf uiterlijk in 2030 goederen en diensten kunnen leveren op basis van 100% hernieuwbare energie. Novo Nordisk zal met al haar bestaande en nieuwe leveranciers samenwerken om deze doelstelling te behalen. Het plan wordt gepresenteerd in verband met de Climate Week NYC, die deze week plaatsvindt als samenwerking tussen de Verenigde Naties en de stad New York.

De aankondiging van deze doelstelling is de volgende stap in Novo Nordisk’s ‘Circular for Zero’ milieustrategie, die in april 2019 is gelanceerd en die de uiteindelijke ambitie behelst om het bedrijf te laten opereren met ‘zero environmental impact’.

Het merendeel van Novo Nordisk’s totale CO2 emissie kent haar oorsprong in de bevoorradingsketen, waarmee deze leveranciersdoelstelling op hernieuwbare energie een cruciaal onderdeel is voor Novo Nordisk’s milieu-strategie. Bij het behalen van de doelstelling zal Novo Nordisk ten minste 300.000 ton broeikasgassen uit haar bevoorradingsketen kunnen onttrekken. Novo Nordisk heeft zich al toegelegd op een CO2-vrije doelstelling in haar eigen wereldwijde vervoersketen in 2030. En heeft in 2020 het behalen van een mijlpaal kunnen vieren toen het de doelstelling bereikte van 100% hernieuwbare energie in de eigen productiefaciliteiten.

Onze ambitie voor het behalen van ‘zero environmental impact’ is een hoeksteen van ons streven om een duurzaam bedrijf te zijn,” zegt CEO Lars Fruergaard Jørgensen. “Om dit te behalen is het noodzakelijk om verder te kijken dan naar de directe invloed van onze eigen organisatie en over meerdere sectoren de samenwerkingen te zoeken om de transitie naar hernieuwbare energie te versnellen. We hopen dat andere sectoren ook baat hebben bij deze acties. Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor de toewijding van onze leveranciers, waar het succes van deze ambitie van af zal hangen.

Om de doelstelling te bereiken zal Novo Nordisk samenwerken met haar leveranciers en de kennis delen, die zij heeft opgedaan in het bereiken van volledig hernieuwbare energie in haar productieketen. De capaciteiten van de leveranciers om aan de 100% hernieuwbare energiedoelstelling te voldoen zullen doorlopend worden geëvalueerd.

SCHOTT, een producent van specialiteitsglas en leverancier van farmaceutisch verpakkingsmateriaal voor Novo Nordisk, heeft zich erop toegelegd in 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Het inkopen van volledig hernieuwbare energie is een belangrijke pilaar van hun bedrijfsstrategie. SCHOTT CEO Dr Frank Heinrich zegt: “Onze transitie naar een CO2-neutrale toekomst wordt gevoed door hechte samenwerking en kennisuitwisseling met onze klanten. Een voorbeeld hiervan is Novo Nordisk, dat waardevolle inzichten heeft gedeeld over hun ervaring met de inkoop van hernieuwbare energie.

Novo Nordisk hoopt dat het, door haar leveranciers te ondersteunen in het gebruik van hernieuwbare energie, een bijdrage kan leveren aan de uitstootreductie van broeikasgassen, omdat andere bedrijven kunnen profiteren van de aandacht die hun leveranciers besteden aan duurzaamheid.

Over Novo Nordisk’s ‘Circular for Zero’ milieu-strategie

De milieu-strategie daagt Novo Nordisk uit om nieuwe wegen te vinden om producten te ontwikkelen die kunnen worden hergebruikt, om de bedrijfsvoering aan te passen zodat afval en verbruik worden geminimaliseerd en om met leveranciers te werken die zich achter de milieudoelstellingen kunnen scharen.

Novo Nordisk neemt al belangrijke eerste stappen richting ‘zero environmental impact’. Maar het bedrijf zoekt altijd naar nieuwe wegen om meer te kunnen doen en gelooft in nieuwe antwoorden en gelooft dat antwoorden zich zullen aandienen naargelang bedrijfsprocessen meer en meer een ‘circular mindset’ zullen omarmen.

Share Button