De lobby van de farmaceutische industrie lijkt het nog steeds te winnen van de belangen van mensen in ontwikkelingslanden. Landen zonder eigen farmaceutische industrie kunnen nog steeds niet aan goedkope medicijnen komen omdat ze medicijnen die geproduceerd zijn onder een dwanglicentie niet mogen importeren.
Vanuit het recht op gezondheid en toegang tot medicijnen moet er iets aan deze situatie veranderen. De internationale gemeenschap moet de afspraken die zij in Doha gemaakt heeft, dan ook nakomen. Tot nu toe gaat dit echter te langzaam.

WTO moet beloftes nakomen
Eind vorig jaar spraken landen tijdens de handelstop van de WTO af dat ontwikkelingslanden bij ernstige volksgezondheidsproblemen goedkope versies van gepatenteerde medicijnen mogen maken. Landen zonder farmaceutische industrie hebben hier echter weinig aan, zij mogen namelijk geen onder dwanglicentie geproduceerde medicijnen importeren. De WTO beloofde voor dit probleem uiterlijk eind 2002 een oplossing te vinden. Deze is echter nog lang niet in zicht. Nicole Metz van Wemos: -De WTO moet haar belofte nakomen, landen die medicijnen willen importeren moeten zeggenschap krijgen over de productie en prijs van de te importeren medicijnen. Dit is essentieel voor de miljoenen mensen met Hiv/AIDS om aan goedkope medicijnen te komen.’