Nobian en de Green Investment Group (GIG) van het Australische Macquarie bundelen hun krachten in een nieuw ​​toonaangevend groen waterstofbedrijf: de Hydrogen Chemistry Company (HyCC). HyCC zal veilige, betrouwbare, en betaalbare groene waterstof gaan leveren voor de verduurzaming van grote industrieën, zoals de luchtvaart, staalproductie, chemie en raffinaderijen.

Met de oprichting van een bedrijf dat gespecialiseerd is in waterelektrolyse voor de productie van groene waterstof uit hernieuwbare energie en op industriële schaal wordt een unieke stap gezet. Dankzij de combinatie van Nobian’s expertise in grootschalige elektrolyse en GIG’s wereldwijde ervaring met duurzame projectontwikkeling kan HyCC haar investeringen versnellen en meer grootschalige projecten realiseren.

HyCC gaat van start met een team van specialisten op het gebied van waterstoftechnologie en projectmanagement. Het bedrijf beschikt over een projectportfolio van meer dan 400 megawatt aan elektrolyseprojecten. Dit omvat onder meer een geplande installatie van 60 megawatt in Delfzijl, die waterstof zal leveren voor de productie van hernieuwbare methanol en vliegtuigbrandstoffen, een project van 100 megawatt in IJmuiden om duurzame staalproductie mogelijk te maken, en een fabriek van 250 megawatt in Rotterdam om waterstof uit fossiele bronnen te vervangen. Door de samenwerking kan HyCC deze portfolio verder vergroten en uitbreiden naar de Europese markt.

Nobian, GIG en HyCC

Kate Vidgen, Hoofd Industrietransitie en Clean Fuels bij GIG: “Groene waterstof is cruciaal om de uitstoot te verminderen in industrieën die traditioneel moeilijk te verduurzamen zijn. Denk daarbij aan staal en de chemische industrie maar bijvoorbeeld ook aan scheepvaart en luchtvaart. We verwachten een versnelling in de energietransitie en zien er daarom naar uit om samen met een ervaren bedrijf op dit gebied te investeren en industrieën te helpen hun emissies te verminderen.”

Michael Koenig, CEO van Nobian: “We zijn erg enthousiast over deze unieke stap voor zowel Nobian als GIG. Met onze toonaangevende en langdurige expertise in grootschalige elektrochemie zijn we in staat om te investeren in de snel groeiende waterstofmarkt. Hiermee creëren we niet allee meer waarde maar dragen we ook bij aan een lagere CO2-uitstoot en duurzame economische groei.”

Marcel Galjee, Managing Director van HyCC: “We hebben een sterk team en een gezonde portfolio van grootschalige groene waterstofprojecten. De steun van deze twee toonaangevende bedrijven stelt ons in staat om verder op te schalen en een ​​leider te worden in de veilige en betrouwbare levering van groene waterstof. Zo kunnen we een essentiële bijdrage te leveren aan de EU-doelstelling om 40 gigawatt aan waterelektrolyse te realiseren in 2030”.

Sluiten van de deal

GIG en Nobian hebben elk een aandeel van 50% in HyCC en de deal zal naar verwachting in maart 2022 worden afgerond (onder voorbehoud van de daarvoor benodigde goedkeuring door de instanties).

Groene waterstof

Groene waterstof wordt gemaakt door water te splitsen in zuurstof en waterstof met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, in een proces dat waterelektrolyse wordt genoemd. Het produceren of verbranden van groene waterstof levert geen CO2-uitstoot op en de waterstof kan worden ingezet ter vervanging van fossiele brandstoffen of voor nieuwe circulaire vormen van productie. De waterstof kan bijvoorbeeld worden gecombineerd met CO en CO2 uit industriële processen om nieuwe brandstoffen en grondstoffen te maken voor de chemische industrie.

GIG heeft al meerdere deals in waterstof aangekondigd in verschillende regio’s met een focus op het ondersteunen van de industriële transitie en de overstap naar schonere brandstoffen. Nobian beheert meerdere grootschalige elektrolyse-installaties in Nederland en Duitsland voor de productie van chloor en natronloog, waarbij gebruik wordt gemaakt van een technologie die vergelijkbaar is met die van waterelektrolyse.