De bedrijven en instellingen van het Nijmeegs Energie Convenant (NEC), spraken op 13 maart 2008 af dat ze tot 2010 jaarlijks gezamenlijk zeker drie procent minder CO2 en andere broeikasgassen willen uitstoten. Daarmee dragen ze bij aan de drie procent energiebesparing die de gemeente Nijmegen nastreeft. Bij de presentatie van hun ecologische footprint zal blijken dat veel bedrijven de ambitie hebben om nog een stuk verder te gaan en dat ze van Nijmegen een stad willen maken die op kop loopt als het om energiebesparing gaat.

Tijdens de bijeenkomst verwelkomt het NEC een nieuwe deelnemer: Electrabel. Verder zijn er presentaties van het UMCN st Radboud over het maken van een footprint en van NXP over een interessant voorbeeldproject: Drinkwatervoorverwarming met restwarmte.

Locatie
Gebouw FiftyTwoDegrees, Jonkerbosplein 52, 6534 AB Nijmegen. De bijeenkomst start om 16.00. U bent van harte welkom en kunt zich aanmelden bij persvoorlichting gemeente Nijmegen: 3292380.

Deelnemende bedrijven en organisaties
Het initiatief tot het Nijmeegs Energie Convenant (NEC) is van Royal Haskoning en de gemeente Nijmegen. Gezamenlijk benaderden ze een groot aantal gezichtsbepalende Nijmeegse bedrijven en organisaties. De deelnemers aan het NEC zijn: ARN, DAR, Dura Vermeer, Electrabel, Hogeschool Arnhem Nijmegen, N.E.C. BV, NXP Semiconductors, Radboud Universiteit, Royal Haskoning, Smit Draad, Synthon BV, Talis en UMC St. Radboud. De gemeente Nijmegen en Royal Haskoning zijn uiteraard ook zelf actief deelnemer aan het convenant.

Het Nijmeegs Energie Convenant (NEC)
Gedachte achter het convenant is dat de wereldwijde klimaatverandering alleen door een mondiale inspanning kan worden opgelost. Nijmegen is voor ongeveer ééntienduizendste verantwoordelijk voor de totale CO2-uitstoot in de wereld en heeft dus ook een taak dat aandeel terug te brengen. Landelijk wil de overheid komen tot twee procent energiebesparing per jaar. De gemeente Nijmegen en de deelnemers aan het NEC zijn ambitieuzer en stelden hun ambitie op minimaal drie procent.
In het convenant spraken de deelnemers af elk een nulmeting te maken van hun situatie. Jaarlijks brengen zij verslag uit van de resultaten. Deze hebben bijvoorbeeld betrekking op de reductie van broeikasgassen, de inkoop van duurzame energie en de uitwisseling van kennis en ervaringen.
Als een bedrijf haar eigen doelstelling niet haalt, kan het dit compenseren met bijvoorbeeld investeringen in regionaal cultuurlandschap of in duurzame energie.