Nauwelijks groei echt duurzame bedrijvenparken Nederland

Echte ecologische bedrijvenparken komen er in Nederland nauwelijks bij. Uit een inventarisatie van P+ blijken er niet meer dan 11 te zijn, waarvan een aantal nog niet is gerealiseerd. Toch stelt een kwart van alle Nederlandse gemeenten naar duurzame bedrijventerreinen te streven. Wanneer alle initiatieven echter volgens normen van industriële ecologie worden beschouwd, zijn de her en der aangebrachte zonnepanelen meer sier dan substantie. Industriële ecologie gaat uit van bedrijfsprocessen die min of meer de natuur imiteren. Belangrijke kenmerken daarvan: bedrijven die gebruik maken van elkaars restproductie, een gezamenlijke energievoorziening benutten en het onderlinge transport verminderen. Slechts twee bedrijvenparken zijn volgens P+ -outstanding’. Het Bedrijvenpark Zuid-Groningen in Musselkanaal van Sjoerd Jan ten Kate scoort op vrijwel alle kenmerken positief; deze ondernemer wist grote afnemers in Duitsland en de Verenigde Staten te bewegen naar Groningen te verhuizen, om daar van elkaars productieprocessen te profiteren. Ook hoog scoort INES in de Botlek. De Ecofactorij in Apeldoorn zal zich bij de koplopers voegen, wanneer omwonenden de voortgang niet langer frustreren met bezwaarschriften over vermeende stank en horizonvervuiling.

CSR-manager Ahold vertrekt met spijt

De manager voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Ahold, de Amerikaan David Rosenberg, gaat weg met spijt over de financiële malversaties. In een exclusief interview met P+ zegt hij daarover onder meer: -Ik had geen aandelen. Ik ben niet zozeer geld verloren, maar mijn geloof in iets waarvan ik dacht dat het betekenis had. Ik weet nog steeds niet wat ik ermee moet, maar ergens heb ik toch nog wel een gevoel van idealisme en optimisme, want wat moet je anders nastreven? Dan krijgen de cynici gelijk en wat hebben we dan voor toekomst? (-) Ik weet niet meer wat integer leiderschap is. En dat is heel erg. Ik geloofde dat een bedrijf meer was dan alleen geld.” Rosenberg gaat zich dit jaar toeleggen op Utz Kapeh, een stichting die de grote koffiebranders van deze wereld ertoe wil bewegen een groter aandeel gecertificeerde -duurzaam geproduceerde- koffie te verwerken.

Rabobank inventariseert maar liefst 1000 Best Practices

P+ kreeg als eerste de verzameling van Best Practices van de Rabobank te zien, verzameld in eigen huis en maar liefst 1000 bij elkaar. De Rabobank bundelt al deze sociale initiatieven momenteel in een boek, om dit weer in de eigen organisatie verspreiden, ter stimulering van het werk in -communities’, gemeenschappen. P+ keek rond in de Rabo-vestiging Wijchen-Beuningen, waar de wachtlijsten voor kinderopvang een dramatische lengte hadden gekregen. Toen een nieuw kantoor werd gebouwd, besloot de plaatselijke bankcoöperatie een gedeelte van het gebouw te gebruiken voor kinderopvang.

-Heineken wereldwijd bekendste Nederlandse merk’

Heinekens bestuursvoorzitter Thony Ruys zegt in P+ dat volgens hem van alle Nederlandse merken Heineken inmiddels wereldwijd het meest bekende is: -Heineken is, denk ik, op dit moment het bekendste wereldmerk uit Nederland, bekender dan de KLM.” Het bijzondere is dat deze consumentengerichte producenten, waar ook Unilever bij gerekend moet worden, tot de voorhoede behoren van bedrijven die een duurzaamheidsbeleid voor lange termijn hebben uitgezet. Bij Heineken uit zich dat vooral in de zorg om waterkwaliteit. CEO Ruys nam met P+ zijn persoonlijke duurzaamheidsagenda van de afgelopen maanden door. Hij vertelt ook waarom Heineken de afgelopen jaren een stille duurzaamheidskampioen wilde blijven: -Interessant punt is de wijze waarop Heineken het duurzaamheidsbeleid uitdraagt. Wij doen dat naar goed Hollands gebruik terughoudend, totdat we een modus hebben gevonden. Wanneer je gaat staan opscheppen, loop je regelrecht gevaar. Je prestaties kunnen zich zomaar tegen je keren, vooral als er ergens iets mis gaat. Of je wilt tòch een stap terug doen, en dat kan dan niet meer. Daarom zijn wij de eerste jaren erg voorzichtig geweest met onze aids-policy in het Afrika onder de Sahara. We hebben goeie bedrijfsklinieken, dat wel, in sommige landen zelfs de enige vorm van gezondheidsvoorziening, maar wat wisten wij nou van aids? In Afrika hebben we in ieder geval ervaren dat het loont om onze medewerkers en hun familieleden medicijnen te verstrekken; hun leven wordt er jaren mee gerekt. Andere bedrijven volgen nu ons voorbeeld.”

P+ wordt in een oplage van 15.000 exemplaren toegezonden aan beslissers in het bedrijfsleven, overheid, politiek, maatschappelijke organisaties en de universitaire wereld.