Hoe kan een NGO -een niet-gouvernementele organisatie zoals een actiegroep- met een bedrijf in gesprek zijn over het oplossen van een milieuprobleem terwijl tegelijk een vernietigend artikel verschijnt over hetzelfde onderwerp? Hoe komen bedrijf en NGO verder dan het uitspreken van intenties?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vraagt om het opzoeken van de grenzen van verantwoordelijkheid, vraagt om nieuwe vormen van samenwerking. Hoe kunnen partijen in gesprek gaan om tot een effectieve stakeholder dialoog te komen? De vragenlijst op www.bni-instrument.org helpt daarbij. Want niet zelden zijn de intenties prima, maar stokt de interactie door wederzijds onbegrip, cultuurverschillen en onduidelijke verwachtingen.

Op basis van een wederzijds ingevulde vragenlijst krijgen de partijen een helder beeld van elkaars verwachtingen. Bovendien krijgen ze een rapportage en een uitnodiging voor een lunchbijeenkomst voorafgaand aan de launch van het MVO kenniscentrum, op 24 november 2004. Het instrument is ontwikkeld binnen het nationale onderzoeksprogramma Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van EZ.