Nieuwe tool meet gebruik van groene grondstoffen in de chemische industrie

Projectpartners AkzoNobel, Advanced Biochemical (Thailand) Co., Ltd. (ABT) en EY lanceren een pilot voor een nieuwe online tool om de aanwezigheid van biogebaseerde grondstoffen in producten te meten. Het is de eerste tool die met behulp van e-certificaten de hoeveelheid natuurlijke grondstoffen in de productieketen bijhoudt.

Veel chemicaliën kunnen gemaakt worden van zowel fossiele als groene grondstoffen, zoals plantaardige oliën of suikers. Hoeveel van elk wordt gebruikt, is echter moeilijk na te gaan. De nieuwe tool lost dit probleem op door inzichtelijk te maken welk percentage van een product bestaat uit grondstoffen van natuurlijke oorsprong. Dit maakt het makkelijker voor producenten en consumenten om duurzamere producten te kiezen en een stap te zetten naar een meer circulaire economie.

“Chemicaliën zijn de bouwstenen van essentiële producten uit het dagelijks leven”, aldus Peter Nieuwenhuizen, Global RD&I Director van Specialty Chemicals bij AkzoNobel. “Maar ondanks de groeiende aandacht voor duurzaamheid hebben we nog steeds maar weinig zicht op groene grondstoffen. Deze innovatieve aanpak helpt ons in het duurzamer maken van de chemische industrie”.

Grondstoffen worden aan het begin van de productieketen gecertificeerd. Bedrijven kunnen deze vervolgens aan elkaar overdragen binnen het online platform, dat automatisch bijhoudt welk aandeel de biogebaseerde grondstoffen hebben in de producten die ervan gemaakt worden.

De drie ondernemingen starten een pilot om het gebruik te volgen van Epicerol®. Deze biogebaseerde epichlorohydrine (ECH) wordt geproduceerd door ABT en door AkzoNobel gebruikt in de productie van duurzame epoxy coatings.

“De tool maakt het gebruiik transparanter en stimuleert ondernemingen om meer duurzame grondstoffen te gebruiken”, aldus Thibaud Caulier, Epicerol Business Manager bij ABT. “Klanten kunnen een bijdrage leveren door hun verbruik van Epicerol te monitoren en aan te tonen dat ze het meest duurzame epichlorohydrine op de markt gebruiken”.

Na de proefperiode willen de partners de tool ook toepassen bij andere chemicaliën, zoals dimethylether, dat wordt gebruikt  als drijfgas in spuitbussen. Het systeem zorgt voor voldoende flexibiliteit zodat het kan worden ingezet voor een brede reeks producten.De partners zien het platform als een robuuste en betrouwbare manier van certificering die een garantie biedt voor groene stoffen in producten. Het zorgt ervoor dat de productieketen transparant en betrouwbaar is dankzij een robuust audit proces.

“De tool werkt als een virtuele marktplaats voor de industrie”, aldus Roel Drost, Senior Manager Climate Change & Sustainability bij EY. “Ondernemingen kunnen zich aanmelden en verschillende soorten biogebaseerde materialen verhandelen, variërend van basisingrediënten tot eindproducten. Zo hebben wij de complexiteit van de chemische industrie kunnen vangen in een makkelijke en rendabele tool voor biogebaseerde producten. We willen de tool snel beschikbaar maken voor andere productieketens in de industrie.”

Share Button