Het Global Reporting Initiative (GRI) behandelt in een nieuwe publicatie belangrijke thema’s over de implementatie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), de wetgeving die in december 2022 door de EU werd aangenomen en nu van kracht is. CSRD Essentials vereenvoudigt belangrijke aspecten van de nieuwe richtlijn en is het resultaat van samenwerking tussen GRI, Pascal Durand, lid van het Europees Parlement en CSRD-rapporteur, en de Lefebvre – Sarrut Groep. Het is een praktisch en gratis hulpmiddel voor beleidsmakers en duurzaamheidsverslaggevers en bevat 11 briefings waarin de CSRD in toegankelijke taal wordt uitgelegd.

Onder de CSRD zijn meer dan 42.500 in de EU gevestigde bedrijven, plus enkele duizenden bedrijven buiten de EU, verplicht om te rapporteren over zowel de manier waarop duurzaamheidskwesties de bedrijfsprestaties beïnvloeden als de manier waarop bedrijfsactiviteiten de maatschappij en het milieu beïnvloeden. De richtlijn betekent meer eisen voor duurzaamheidsrapportage en het verzamelen van gegevens – stappen die voor sommige rapporterende bedrijven een uitdaging kunnen lijken.

Pascal Durand, Europees Parlementslid en rapporteur voor de CSRD: “De goedkeuring van de CSRD was een hoeksteen van dit mandaat van het Europees Parlement en de Green Deal, omdat het duidelijkere en geharmoniseerde duurzaamheidsrapportage standaarden voor bedrijven creëerde. Maar het aannemen van wetteksten, hoe noodzakelijk ook, is niet genoeg: alle relevante belanghebbenden moeten deze ook aangrijpen en zich eigen maken. Met het CSRD Essentials-project hebben we een nauwe dialoog met hen tot stand gebracht over de beweegredenen achter de tekst en de beste concrete stappen die moeten worden genomen voor de implementatie ervan. Op deze manier kan de CSRD nu echt helpen bij het opbouwen van een transparanter, eerlijker en milieuvriendelijker bedrijfsmodel, dat geschikt is voor onze eeuw en haar nieuwe uitdagingen.”

Jessica Fries, voorzitter van de Raad van Toezicht van het GRI, zei: “De CSRD is een keerpunt in de ondersteuning van de wereldwijde invoering van duurzamere bedrijfspraktijken, een missie waar GRI al vanaf het allereerste begin achter staat. Door uitgebreide duurzaamheidsrapportage verplicht te stellen, stelt de EU een krachtig voorbeeld voor de rest van de wereld. Bovendien sluiten de Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging, zoals voorgeschreven in de CSRD, nauw aan bij de veelgebruikte GRI-standaarden met betrekking tot de effecten. Daarom kan de effectieve implementatie van de richtlijn een stimulans zijn voor meer wereldwijde afstemming op het gebied van duurzaamheidsverslaglegging.”

De CSRD Essentials richt zich op:

  • Reikwijdte, timing en interacties met bestaande standaarden: de CSRD breidt het aantal opgenomen bedrijven uit, verbreedt de reikwijdte van duurzaamheidsinformatie en schetst opname- en implementatiecriteria voor bedrijven.
  • Rapportageformaat: de CSRD integreert duurzaamheid in de jaarlijkse rapportage en combineert financiële en niet-financiële gegevens. Het stimuleert ook digitale rapportage om consistentie en toegankelijkheid te waarborgen.
  • Wettelijke dwarsverbanden, auditregels en intern toezicht: de CSRD integreert met bestaande EU-regelgeving, waaronder de Europese klimaatwetgeving en de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD). De richtlijn stelt ook duurzaamheidsgarantie door derden verplicht, legt de nadruk op materialiteitsbeoordeling en vereist dat auditrollen worden toegewezen.
  • Kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s), implementatieprocedures en sancties: de richtlijn breidt de rapportage uit tot kmo’s en vereenvoudigt de naleving door middel van overgangsperioden en vereenvoudigde normen.

Camille Sztejnhorn, ESG Impact Director voor de Europese groep Lefebvre Sarrut: “De aanpak van CSRD Essentials is uniek omdat het de brug slaat tussen degenen die de regels opstellen en degenen die ze zullen implementeren. Lefebvre Sarrut is al 200 jaar actief op het gebied van juridische kennis en heeft als doel de toegang tot de wet te garanderen. Het was voor ons een eer om bij te dragen aan CSRD Essentials. Moge deze aanpak vele andere rapporteurs en wetgevers in heel Europa inspireren.”

Peter Paul Van De Wijs, GRI Chief Policy Officer: “CSRD Essentials dient als een one-stop-shop voor het navigeren door de uitdagingen en mogelijkheden van rapportage onder de nieuwe richtlijn. Met een focus op duidelijke uitleg die bedrijven en verslaggevers helpt de belangrijkste aspecten van de CSRD te begrijpen, versterkt dit nieuwe hulpmiddel de rol van GRI om duurzaamheidsverslaglegging universeel, toegankelijk en nuttig te maken voor alle belanghebbenden.”

CSRD Essentials werd op 15 mei gelanceerd tijdens het evenement CSRD: Implementation and beyond, dat werd gehouden in het Europees Parlement, georganiseerd door GRI en georganiseerd door Europarlementariër Pascal Durand en de Lefebvre – Sarrut Groep.