De transitie naar een circulaire economie wordt met de dag urgenter. De overheid heeft een ambitie gesteld om meer en meer grondstoffen te gaan hergebruiken. Tegelijkertijd is het nog niet goed mogelijk om op een effectieve manier kritieke materialen uit je mobiel, tv of tandenborstel te halen wanneer deze aan het eind van hun levensduur zijn. Dit is aanleiding voor Stichting Organisatie Producentenverantwoordelijkheid E-waste Nederland (Stichting OPEN) en TNO Vector* om een strategische samenwerking aan te gaan. Focus van de samenwerking ligt op het verdiepen van de kennis en inzicht in elektronisch afval (e-waste), met verzamelde data overheden ondersteunen in het maken van strategisch beleid of het ontwikkelen en implementeren van technologie die de opschaling van recycling kan versnellen.

Belangrijke stap in dit proces is het verkrijgen van een betere kijk op de exacte samenstelling van e-waste, afval dat bestaat uit afgedankte producten met een batterij of stekker. Met name over de daarin aanwezige kritiek grondstoffen (CRM) is nog weinig bekend.

Steven van Eijck, Voorzitter Stichting OPEN: ”Hoe beter we onze boven-de-grondstoffen gebruiken, hoe minder wij de onder-de-grond-stoffen hoeven aan te boren. Maar dan moeten we wel weten wat er aan grondstoffen in de e-waste zit. Momenteel is er grote onduidelijkheid ten aanzien van CRMs en de manier hoe dit het beste teruggewonnen kan worden. De samenwerking met TNO zal hier licht op doen schijnen”

Bredere scope

Naast het analyseren of de potentie van recycling nog kan worden verbeterd, gaan TNO Vector en Stichting OPEN ook actief werken aan het verminderen van de milieu-impact door aandacht te besteden aan verschillende strategieën voor het besparen op grondstoffen. , zoals het toewerken naar onder andere meer ‘re-use’ en ‘refurbishing’. Dit wordt gedaan aan de hand van 3 programmalijnen:

  • De eerste is in de vorm van een test en innovatiecentrum circulaire elektronica. In dit centrum ligt de focus op het experimenteren en het onderzoek naar processen en technologie die hoogwaardig hergebruik van apparaten, dan wel onderdelen van apparaten, kunnen bevorderen.
  • De tweede lijn is gericht op het genereren en gebruiken van data direct van de verwerkingslijnen van Stichting Open om de operatie én het beleid omtrent een meer circulaire economie te verbeteren.
  • De derde programmalijn richt zich op huidig en toekomstig beleid. De inzichten uit deze samenwerking wordt ingezet om de overheid te informeren over de effecten van huidig beleid en te adviseren over effectief beleid. De samenwerking ambieert lessen te trekken voor de beleidsbesluitvorming in Nederland en Europa ten aanzien van circulaire economie en e-waste.

“We kijken uit naar onze samenwerking met Stichting OPEN, gericht op het vormgeven van een duurzame toekomst. De samenvoeging van TNO’s uitgebreide ervaring en kennis op het gebied van technische innovatie en goed bestuur, samen met de expertise en het netwerk van Stichting OPEN in e-waste, zal een substantiële bijdrage leveren aan het informeren van toekomstige e-waste beleid. Deze samenwerking faciliteert de essentiële ontwikkeling en verandering.” – Wimar Bolhuis, Directeur TNO Vector.

TNO Vector is een binnen TNO recent opgericht centrum dat zich richt op transitie en transformatievraagstukken. Zo ontwikkeld het integrale oplossingen door de binnen TNO aanwezige kennis van technologie, innovatie en beleid te combineren.