GRI is een initiatief dat wereldwijd door tal van organisaties als bedrijven, NGO’s en UNEP wordt ondersteund. De vorige versie van de richtlijnen betrof de Maart 1999 Draft versie. Met de nu verschenen Juni 2000 versie is een eerste volwaardige richtlijn verschenen voor integrale duurzaamheidsverslaggeving voor ondernemingen op het gebied van milieu, sociaal-ethiek en economie.
De ervaringen van 21 pilot-bedrijven is erin verwerkt. Ten opzichte van de Maart 1999 draft is vooral de sociaal-ethische kant veel beter uitgewerkt.

De nu beschikbare Juni 2000 versie is nu nog alleen in het engels beschikbaar. DHV zal, zoals dat ook met de Maart 1999 versie is gebeurd, met sponsoring van SNS Asset Management en de ASN Bank een Nederlandse vertaling uitbrengen. Deze zal in augustus beschikbaar komen.