Nieuwe Omgevingswet nog niet in lijn met circulaire economie

De nieuwe, herziene druk van het boek Recht voor de Groene Ruimte is er duidelijk over: de vermaatschappelijking van natuur, duurzame functiecombinaties en de transitie naar een circulaire economie worden belemmerd door de huidige maar ook door de toekomstige regelgeving van de Stelselherziening Omgevingswet. Het Europese en nationale omgevingsrecht houdt aldus mooie beleidsvoornemens van circulariteit en duurzame (burger)initiatieven tegen. Recht voor de Groene Ruimte is geschreven door Fred Kistenkas, juridisch onderzoeker bij Wageningen Environmental Research (Alterra) en docent aan Wageningen Universiteit, samen met collega’s van AT Osborne Legal Services.

“In ons boek pleiten wij er daarom voor om de oude normgerichte rechtsvinding te kunnen corrigeren door een meer moderne, beginselgerichte rechtsvinding,” zegt Fred Kistenkas. “Er kan namelijk veel meer bereikt worden als economische, maatschappelijke en ecologische factoren met elkaar in balans zijn, waarbij nieuwe rechtsbeginselen van circulariteit en duurzame gebiedsontwikkeling een innoverende rol kunnen spelen. Deze beginselen zouden ons inziens opgenomen kunnen worden in de komende Omgevingswet.”

Het boek behandelt inzichtelijk het omgevingsrecht van met name de groen-blauwe ruimte en wordt door Fred Kistenkas ook als leerboek gebruikt aan Wageningen Universiteit. Het boek is goed te gebruiken als naslagwerk en bevat ook een simulatiespel van AT Osborne om alvast met de nieuwe Omgevingswet te oefenen. Het zal eveneens gebruikt gaan worden bij gezamenlijk postacademisch onderwijs. Naast schematische weergave van het geldende omgevingsrecht wordt dus ook aangegeven hoe het beter kan: welke nieuwe rechtsvindingsmethodiek leidt tot optimale duurzame functiecombinaties.

Bestel het boek online via Bol.com

Share Button