Het concept van ISO 26000 gaat in december als Committee Draft (CD) uit voor stemming en commentaar naar de 84 ledenlanden van ISO en de 40 internationale organisaties die bij het ontwikkelen van de richtlijn betrokken zijn. Alle stakeholdergroepen, waaronder het bedrijfsleven en de vakbonden, hebben hiertoe op basis van concensus besloten.

Belangrijke discussiepunten tijdens de vergadering in Chili waren onder meer de reikwijdte van de ‘sphere of influence’ van een organisatie, de verhouding van ISO 26000 tot de WTO in verband met de Technical Barriers of Trade en de discussie over het al dan niet vrijblijvend mogen identificeren en prioriteren van bepaalde MVO-kernonderwerpen als milieu en mensenrechten. De Nederlandse delegatie heeft zich onder meer ingezet voor aandacht voor dierenwelzijn in de richtlijn en hiermee succes bereikt. Dankzij dit Nederlandse initiatief is het onderwerp op verschillende plaatsen in de richtlijn opgenomen.

Aan de ISO-werkgroepvergadering namen ruim 400 genomineerde experts deel, een veelvoud daarvan werkt via de nationale normcommissies mee aan de ontwikkeling van de ISO-richtlijn voor MVO. Niet eerder hebben zoveel experts uit diverse maatschappelijke groeperingen meegewerkt aan de ontwikkeling van een internationale norm. Niet alleen een nieuw record voor ISO-begrippen.Het lijkt erop dat nergens ter wereld een groter multi-stakeholderproces plaatsvindt.