Ondernemers: 10 aanbevelingen voor realisering VN-doelen

De overheid moet launching customer zijn voor groene innovaties en duurzame inkoop. Er is een investeringsagenda voor Afrika nodig. Hulp, handel en investeringen moeten internationaal en integraal worden aangepakt. Dat zijn enkele aanbevelingen die VNO-NCW, MKB-Nederland en Global Impact Nederland doen in de brochure ‘Global Challenges, Dutch Solutions: Ondernemers en hun inzet voor de Sustainable Development Goals’.

Wereldvraagstukken

Volgens de ondernemingsorganisaties en Global Compact Nederland kunnen bij uitstek Nederlandse bedrijven bijdragen aan het realiseren van de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Het gaat onder meer om wereldvraagstukken als voldoende voedsel, gezondheid, toegang tot schoon drinkwater, en energie en klimaat. Bedrijven moeten daarbij samenwerken met overheden, ngo’s en kennisinstellingen, ‘en dat past Nederland uitstekend’.

Impact Summit

De brochure verscheen ter gelegenheid van de SDG Impact Summit die op 25 september plaatsvond in Amsterdam. Bij Global Impact Nederland zijn bedrijven en organisaties aangesloten die de SDG’s van de VN onderschrijven.

Share Button