De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven willen gezamenlijk de buitenlandse corruptie tegengaan. Een groot, mondiaal probleem als corruptie kun je niet alleen oplossen. Hiervoor werken de organisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en ICC Nederland samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken. De brochure ‘Eerlijk zakendoen, zonder corruptie’ is een van de producten van die samenwerking en laat zien hoe de opstellers u kunnen helpen als u met corruptie wordt geconfronteerd.

Natuurlijk weet u dat corruptie eerlijk zakendoen ondermijnt, maar wat doet u als u in het buitenland wordt geconfronteerd met situaties waarin u wordt gevraagd steekpenningen te betalen? Hoe kunt u voorkomen dat u of uw medewerkers in een moeilijke situatie terechtkomen?  Dat en meer in de brochure ‘Eerlijk zakendoen, zonder corruptie’