Het moment voor bedrijven om over te stappen op een duurzaam wagenpark is aangebroken. We werken blijvend meer thuis en de beschikbaarheid van elektrische auto’s met een grotere actieradius is groter dan ooit. Daarom publiceren grote werkgevers, verenigd in de Coalitie Anders Reizen samen met Natuur & Milieu en kenniscentrum 3pm vandaag de ‘Autowijzer’. De wijzer is bestemd voor professionals die zich bezighouden met het verduurzamen van mobiliteit.

De Autowijzer is een handige gids die bedrijven verder helpt. In de gids staan veel voorbeelden van bedrijven die al grote stappen hebben gemaakt, waaronder CBRE, de ANWB, de Volksbank en Stedin.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 8 miljard minder (fossiele) zakelijke autokilometers worden gereden en invoering van een normering van de uitstoot van zakelijke mobiliteit. En vanuit Europa komt met ‘Fit fot 55’ de wens om de CO2 uitstoot ook in het zakelijk verkeer verder terug te dringen. De Autowijzer helpt werkgevers daarbij.

Steeds flexibeler mobiliteitsbeleid

Flexibilisering van mobiliteitsbeleid is een manier om met de huidige snelle veranderingen om te gaan. Het speelt in op het thuis- en online werken en de daardoor veranderde mobiliteitsbehoefte. Het ontmoedigt verder autobezit in stedelijke omgeving en stimuleert gebruik van het groeiend aanbod van deelmobiliteit. Steeds meer medewerkers werken wisselend thuis en op kantoor, en reizen wisselend met de fiets, het OV of een elektrische deel- of poolauto. Veel medewerkers geven de voorkeur aan een pakket aan verschillende vervoersmogelijkheden (bijvoorbeeld OV, fiets, deelauto), boven het bezitten van een leaseauto. Dit is toekomstbestendig en flexibel en het helpt bedrijven de CO2-uitstoot te reduceren en maakt ze een aantrekkelijke werkgever. ANWB en CBRE zijn daarin voorlopers en bieden werknemers passende flexibele vervoersmogelijkheden aan.

Volledig overstappen op elektrisch rijden (EV)

In de gids staan ook veel voorbeelden van bedrijven die al ver zijn met een 100% elektrisch (EV) wagenpark. Bij Royal HaskoningDHV is 85% van de leaseauto’s inmiddels elektrisch. Het bedrijf verwacht in 2022 de doelstelling van 100% te bereiken. Voor bedrijven is het op dit moment goed mogelijk om volledig over te stappen op elektrisch rijden. “De problemen van vier jaar geleden bestaan nu niet meer,” zegt Arno Veenman, van de Volksbank. “Waar het eerst moeilijk was om de juiste auto’s te vinden met voldoende actieradius voor de juiste prijs en ook binnen de levertijd, is dit nu helemaal anders. Er is nu veel meer aanbod van auto’s en een sterke toename in actieradius, waardoor deze knelpunten geen belemmering meer zijn.”

Stappenplan

Bedrijven die aan de slag willen met de verduurzaming van hun automobiliteit vinden in de Autowijzer een concreet stappenplan. Daarin zijn de learnings en missers van een aantal bedrijven uit de Anders Reizen coalitie vertaald in praktische tips. Het in kaart brengen van de mobiliteitsbehoefte van medewerkers en het betrekken van medewerkers bij nieuw mobiliteitsbeleid blijken belangrijk.

Nog meer mobiliteitswijzers

Dit jaar lanceren Natuur & Milieu en de coalitie Anders Reizen in totaal vijf nieuwe kenniswijzers. Later dit jaar volgen de OV-wijzer, mobiliteitsbudgetwijzer, deelmobiliteitswijzer en hybride werken wijzer. Eerder verschenen al de vliegwijzer en de fietswijzer.