Het rapport beschrijft de huidige obstakels en de benodigde vervolgstappen die genomen moeten worden naar een circulaire economie. Het biedt bottom-Ã??up stappen die in de bestaande context kunnen worden gezet om voldoende draagvlak te creëren voor verandering en transformerende top-Ã??downstappen om de ondernemingsomgeving zo in te richten dat circulair zaken doen mainstream wordt.