De beroepsvereniging van internal auditors, IIA Nederland, heeft een rapport gepubliceerd dat internal auditors handvatten geeft bij klimaat- en milieurisico’s.

Climate Change and Environmental (CCE) Risk is een zeer actueel en ingrijpend onderwerp voor vrijwel alle organisaties. Het is voor veel organisaties aanleiding voor een heroverweging en aanpassing van de koers. Met het oog op het strategisch belang voor de organisatie ligt hier ook een rol voor de internal auditor.  Risk in Focus (RiF), het jaarlijks onderzoek van auditors in Europa (ECIIA) bevestigd dit. Klimaatverandering staat in de top 10 van actuele risico’s en stijgt in belang. We zien echter dat de tijdsbesteding op het gebied van klimaatrisico nog gering is. Dit lijkt hét moment om te kijken hoe de Internal Audit Functie (IAF) de organisatie goed kan ondersteunen op dit thema.

Het doel van het door IIA Nederland uitgevoerde onderzoek is dan ook Internal Audit Functies (IAF’s) daartoe handvatten te bieden. Het rapport geeft antwoord op vragen als: Welke rol zou de IAF kunnen spelen? Welke ‘producten’ kan zij bieden? Welke hulpmiddelen zijn daarvoor te gebruiken? Welke deskundigheid is daarvoor (extra) nodig? En hoe implementeer je dit binnen de IAF?

Om de auditor concrete voorbeelden en handvatten te geven zijn in het rapport ook acht good practices opgenomen van IAF’s die al ruime ervaring hebben op het gebied van het auditen van de CCE-risico’s. In elk van de good practices wordt kort beschreven hoe de organisatie omgaat met het klimaatvraagstuk, waarna wordt beschreven wat de IAF doet en op welke wijze. Ten slotte worden tips gegeven.

Didi Hoezen (2BHonest), Wim Bartels (KPMG), Tamar van Doesburg (Rabobank) en Aditya Gunadi (Nutreco) hebben de werkgroep met raad en daad bijgestaan bij de opzet en uitwerking van het onderzoek.