Binnen ISO een voorstel aangenomen voor de ontwikkeling van een internationaal referentiedocument voor MVO  in de agrofoodsector. Belanghebbenden kunnen bij NEN kenbaar maken als ze actief betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van het document.

Landbouw is van levensbelang en een belangrijke economische sector. Daartegenover staat landbouw tegelijkertijd voor enorme maatschappelijke uitdagingen als voedseltekorten, CO2-uitstoot en kwesties rondom arbeidsomstandigheden. Deze internationale handleiding is een variant op ISO 26000 en biedt organisaties in de gehele agrofood keten handvatten om MVO toe te passen in hun organisatie om een positieve bijdrage te leveren aan deze uitdagingen.

ISO 26000 voor de agrofood sector

In de zomer van 2016 heeft Frankrijk een voorstel binnen ISO/TC 34 ‘Food products’ ingediend voor de ontwikkeling van een sectorspecifieke handleiding voor het toepassen van ISO 26000 in de agrofoodsector. Het doel van deze ISO/Technical Specification is om te komen tot een gezamenlijke definitie en gemeenschappelijke onderwerpen en aanbevelingen; geïllustreerd met enkele praktische voorbeelden. ISO 26000 is hét internationale referentiedocument voor een integrale benadering van MVO en daarmee een logische basis.

Vanuit Nederland is indertijd afwachtend gereageerd op het voorstel. Nu duidelijk is geworden dat het werk binnen ISO gaat starten, zal er een besluit genomen moeten worden of er vanuit Nederland wel of geen deelname is. Dit is een besluit dat genomen wordt door de nationale belanghebbenden. Door deelname kan er invloed uitgeoefend worden op de inhoud van dit wereldwijde referentiedocument.