Onderzoek van adviesbureau Lavery/Pennell wijst uit dat bedrijven die zich richten op energie- en grondstofefficiëntie meer banen creëren, meer winst maken, minder CO2 uitstoten en zich minder afhankelijk maken van geopolitieke ontwikkelingen en prijsschommelingen.

In het rapport zijn de gevolgen van dit nieuwe industriële model voor de volledige Europese industrie berekend. Hieruit blijkt dat het omarmen van het nieuwe model structureel leidt tot een winsttoename van € 100 miljard, 168 duizend nieuwe banen en een vermindering van de totale Europese CO2-uitstoot met 14,6%. Lavery/Pennell heeft het onderzoek samen met het Insitute for Manufacturing (onderdeel van de Universiteit van Cambridge) uitgevoerd in opdracht van Interface, de wereldmarktleider in de ontwikkeling en productie van modulaire vloerbedekking.

model_GetMediaBytes

Hogere winsten, meer banen en minder milieu-impact

Het rapport baseert zich op de prestaties van de koplopers binnen de Europese industrie zoals Body Shop, Interface, Toyota en Unilever en vertaalt hun prestaties naar de potentie die dit biedt voor de gehele Europese industrie. Hierbij blijken deze bedrijven een overeenkomstig industrieel model te hanteren dat bestaat uit de volgende drie succesfactoren: 

1. Verbeteren van efficiëntie op gebied van grondstoffen, materiaal en energie.
2. Herinvesteren van een deel van deze besparingen in nieuwe technologieën om verdere efficiëntie op gebied van grondstoffen, materiaal en energie te bereiken en over te stappen op volledig groene energie.
3. Innovatieve nieuwe duurzame producten ontwikkelen en groei in marktaandeel bewerkstelligen door concurrentievoordelen te gelde maken die gerealiseerd werden in stadia 1 en 2. Het continu doorlopen van deze stadia leidt tot hogere winsten, meer innovatie, meer leveringszekerheid van grondstoffen door minder prijsvolatiliteit en nieuwe, hoogwaardige werkgelegenheid. Pionierende bedrijven op het gebied van duurzaamheid, realiseren 70% energy efficiency in 10 jaar, terwijl andere bedrijven op 10 of 20 % reductie blijven steken.

Rob Boogaard, waarnemend President & CEO van Interface EMEA: “De ingrijpende veranderingen in de wereldwijde energiemarkt en de recente spanningen tussen de EU en Rusland maken eens en te meer duidelijk dat Europa het heft in eigen hand moet nemen en moet kiezen voor een duurzame, toekomstbestendige industrie, onafhankelijk van andere regio’s.” 

Handvatten voor Europese industrie

Interface gaf opdracht tot het onderzoek om de Europese industrie handvatten te bieden en zichtzelf toekomstbestendig te maken. Rob Boogaard: “Wij werken al 20 jaar aan onze duurzaamheidsmissie, Mission Zero, en laten hierdoor zien dat radicale doelstellingen leiden tot radicale veranderingen. Sinds 1 januari van dit jaar hebben wij bijvoorbeeld een CO2-reductie van 90% gerealiseerd in onze productielocatie in Scherpenzeel. Tegelijkertijd groeit ons bedrijf en hebben wij tevreden aandeelhouders. Hiermee tonen wij aan dat dit nieuwe industriële model werkt en goed is voor zowel het bedrijf, de samenleving als het milieu.” 

Het onderzoek en de methodologische onderbouwing van de conclusies kunt u vinden op:
www.interface.com/nieuweindustrielemodel