Het betreft de lijst met criteria waaraan verantwoordingsinformatie van bedrijven moet voldoen om hoog te scoren in de transparantiebenchmark. Aan de hand van deze criteria wordt beoordeeld in hoeverre de verslaggeving op transparante wijze plaatsvindt.