Nieuw boekje over rol biomassa in circulaire economie

Hoeveel biomassa gaat er om in Nederland, Europa en de wereld? Welke biomassastromen zijn dat en waar komen ze vandaan? En hoe kunnen we met biomassa het gebruik van fossiele energie terugdringen en kringlopen sluiten? Het boekje “Biomassa en de circulaire economie: alles wat je wilde weten over biomassa maar nooit durfde te vragen” bevat actuele feiten en cijfers over biomassa en biedt handvatten voor tal van toepassingen, van menselijke consumptie en diervoeding tot energie, materialen en chemie.

“Het boekje is ons verhaal, gebaseerd op ruim 25 jaar onderzoek in het veld. Het gaat over wat biomassa is en hoe je deze zinnig kunt inzetten in de economie”, aldus Harriëtte Bos van Wageningen Food & Biobased Research, die het samen met haar collega’s Johan van Groenestijn en Paulien Harmsen heeft geschreven. “Wie het boekje leest, vindt ook een overzicht van bestaande technologieën en technologieën die volop in ontwikkeling zijn.”…”En we gaan in op de vraag welk deel van de menselijke behoefte voor materialen en energie met biomassa kan worden ingevuld. We willen hiermee de soms verhitte maatschappelijke discussie over de inzet en beschikbaarheid van biomassa voeden met feiten en cijfers uit ons onderzoek.”

Toepassingen per type biomassa

Volgens Bos is het boekje interessant voor iedereen die beroepsmatig of als student te maken heeft met de circulaire economie: “We hebben richting willen geven aan de vraag welke biomassa je waarvoor kunt gebruiken. Onze visie is dat elke type biomassa een voorkeurstoepassing heeft. Een gemengde natte reststroom kun je het beste vergisten tot biogas, omdat vergisting daarvoor de meest voor de hand liggende technologie is. Wil je chemische bouwstenen uit biomassa produceren, dan is juist een schone, suikerrijke reststroom een goede grondstof. Zo hebben we alle typen biomassa gelinkt aan preferente toepassingen.”

Biomassa en de circulaire economie maakt deel uit van de reeks Groene Grondstoffen, een reeks handzame boekjes waarin de verschillende terreinen van de circulaire bioeconomie worden belicht.

Share Button