Nieuw boek Vermeend en Koornstra: Nederlands Klimaatbeleid loopt vast

Het Nederlandse beleid klimaatbeleid moet op de schop. Anders haalt ons land nooit de klimaatdoelstellingen van Parijs. Hiervoor waarschuwen Willem Vermeend (oud-staatssecretaris van Financiën) en Ruud Koornstra (Nationaal Energiecommissaris) in hun boek Slim en Groen: de opwarming van de aarde kunnen we niet tegengaan met extra belastingen; wel met slimme technologie en een groene economie, dat recent verscheen. 

De auteurs zetten uiteen dat de huidige klimaatmaatregelen in hoofdzaak bestaan uit belastingverhogingen en heffingen op het autoverkeer en de energierekening van huishoudens en bedrijven.


  • Stop met belastingen die niet effectief zijn!
  • Start met investeren in de waterstofeconomie

Daardoor staat bij burgers en ondernemers het Nederlandse klimaatbeleid gelijk met extra belastingverhogingen. Deze lastenverzwaringen op burgers en bedrijven remmen de economische groei en kosten banen, terwijl de klimaatwinst verwaarloosbaar is.

Volgens Vermeend en Koornstra moet er zo snel mogelijk gestopt worden met ineffectieve klimaatbelastingen.

Het moet allemaal anders. De auteurs zetten in hun boek uiteen dat de klimaatdoelstellingen van Parijs alleen maar gehaald kunnen worden als er jaarlijks wereldwijd honderden miljarden worden geïnvesteerd in onderzoek en nieuwe technologieën waarmee de energietransitie van fossiel naar duurzaam kan worden versneld.

Groene economie

Vermeend en Koornstra schetsen in hun boek dat de oplossing ligt in het creëren van een schone waterstof economie in Nederland.Ze pleiten ervoor dat Nederland de Europese broedplaats wordt van onderwijs, onderzoek en slimme start-ups op het terrein van de energietransitie. Een belangrijke rol zien ze daarbij weggelegd voor de financiële sector.

Bestel het boek online!

Share Button