Wat is goed en maatschappelijk verantwoord besturen? Hoe kan een organisatie inspelen op de veranderende opvattingen in de maatschappij? In het nieuwe boek ‘Maatschappelijk verantwoord besturen’ vertellen door de wol geverfde bestuurders, toezichthouders, bestuurssecretarissen en bestuursadviseurs over hun praktijkervaringen met het besturen van een organisatie. Het biedt inzichten in ethiek, veranderingen in de maatschappij, te veel bureaucratie, te weinig heldere afspraken, vriendjespolitiek en vooral: het grote belang van onderling vertrouwen. Dat levert een boeiend kijkje op in de keuken van goed organisatiebestuur. 

Het boek is opgehangen aan drie pijlers hiervan: vitale governance systemen, betrokken bestuurders en open gesprekken. 

Je hoort vaak dat het eenzaam is aan de top. Carolien de Monchy laat een genuanceerder beeld zien. Namelijk dat een bestuurder of toezichthouder er niet alleen voor staat. Het is leerzaam om te lezen hoe anderen met ‘dat bijltje’ hebben gehakt. 

Maatschappelijk verantwoord besturen is een bron van inspiratie voor bestuurders en toezichthouders die Good Governance in de praktijk willen realiseren. 

Good Governance is zeker geen one-size-fits-all zaak, niet in deze tijd van toenemende bestuurlijke complexiteit” Thera Jonker, Directeur Strategie en Support, Hogeschool Windesheim

Verrassende inhoud en uniek vanwege de vele reacties, commentaren en adviezen” Fred Zaaijer, lid Raad van Advies van SVDC Advies in Crisisbeheer.

Bestel het boek hier online