Sinds enige jaren bekommert de financiële wereld zich om de maatschappelijke prestaties van ondernemingen. De sterke groei van duurzaam beleggen laat zien dat de aanbieders -hoofdzakelijk banken -een goed oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen in de markt. Deze nieuwe vorm van beleggen biedt namelijk de mogelijkheid om rekening te houden met principes, waarden en normen zonder dat het de belegger rendement lijkt te kosten. Duurzaam beleggen voegt echter meer waarde toe dan louter financiële meerwaarde. Daarover gaat dit boek. In de publicatie wordt de discussie rond het advies van de Sociaal-Economische Raad over de maat-schappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming als startpunt genomen. Vervolgens wordt uitgewerkt op welke wijze duurzaam beleggen bijdraagt aan deze verantwoordelijkheid.

Het boek kost slechts NLG 33,10 inclusief verzendkosten en BTW en is via de link hier rechtstreeks te bestellen.