Bedrijven die wereldwijd ondernemen worden steeds vaker aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zo ook de twintig bedrijven die aan dit boek hebben meegewerkt. Zij belichten hoe zij zijn omgegaan met het spanningsveld tussen het naleven van internationale gedragsregels en specifieke lokale omstandigheden en hoe zij internationale ketenverantwoordelijkheid organiseren. Bedrijven die aan het programma en het boek hebben meegewerkt zijn onder andere: ABN AMRO, Heineken, Simon Levélt, De Bijenkorf, Shell, Thermphos, AXA Stenman en Difrax

Duurzaam ondernemen uit en thuis beoogt vooral bedrijven te helpen die maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen voor hun internationale bedrijfsactiviteiten, maar niet precies weten hoe. Het boek bevat concrete handvatten, stappenplannen en praktische praktijkvoorbeelden. Jacqueline Cramer: “Er is soms een spanningsveld tussen de standaarden waar bedrijven mee werken, en de cultuur in specifieke landen. Bedrijven moeten dan schipperen, omdat ze niet zomaar hun eigen standaard kunnen opleggen”.

MVO Nederland is een kennis- en netwerkorganisatie die het bedrijfsleven stimuleert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. MVO Nederland brengt hiervoor bedrijfsleven, maatschappelijk veld, overheid, onderwijs en onderzoek bij elkaar om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en samen te zoeken naar effectieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.