De nieuwe richtlijnen doen menig analist en communicatiemanager de schrik om het hart slaan. Vluchtige lezing zou de indruk kunnen achterlaten dat er nog meer informatie wordt gevraagd: hele waardeketens moeten in kaart worden gebracht en laagdrempelige instapniveaus lijken te verdwijnen.

Ten onrechte. Juist materialiteit is het leidend beginsel van deze documenten. Het IIRC-raamwerk, het EU-voorstel en de eerder gepubliceerde concept-G4 richtlijnen vragen niet om méér informatie van bedrijven, maar om betere en meer gerichte. Ze nodigen uit om goed beargumenteerd uit te leggen wat de belangrijkste maatschappelijke thema’s zijn voor de onderneming en daar vooral op te focussen. Dit appel geldt niet alleen voor de eigen onderneming, maar ook – en dat is deels nieuw – voor de hele waardeketen. Dit past uitstekend in de ontwikkeling die ondernemingen doormaken om duurzaamheidsverbeteringen te zoeken en te rapporteren in de waardeketen daar waar ze de meeste impact hebben.

Mits goed gehanteerd bieden deze nieuwe richtlijnen dus een geweldige kans voor bedrijven om duurzaamheidsprestatie nog beter hanteerbaar te maken voor hun investeerders!

Rob van Tilburg is adviseur bij Royal HaskoningDHV.