NFU stelt principes op voor maatschappelijk verantwoord licentiëren van geneesmiddelen

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft tien principes geformuleerd voor maatschappelijk verantwoord licentiëren. Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport nam ze onlangs in ontvangst.

Het is belangrijk dat onderzoeksresultaten van umc’s zo snel als mogelijk vertaald worden naar een toepassing. Soms werken umc’s daarvoor samen met commerciële partijen en verlenen ze licenties aan bedrijven op een vinding die door hun onderzoekers is gedaan. De NFU formuleerde in overleg met vele partners tien principes voor dit zogenoemde maatschappelijk verantwoord licentiëren.

In het belang van de patiënt

NFU-voorzitter Willy Spaan: ‘Voor de patiënt is een goede balans tussen de innovatieve kracht van bedrijven enerzijds en het betaalbaar en bereikbaar houden van geneesmiddelen anderzijds van groot belang. Met deze tien principes zorgen we ervoor dat bij licentieovereenkomsten nu voor het eerst de intentie wordt uitgesproken om maatschappelijk verantwoord tot een prijsstelling en toegankelijkheid van medicijnen te komen.’

Samenwerking

De umc’s hebben, als onderdeel van hun drie kerntaken onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg, de verantwoordelijkheid om nieuwe wetenschappelijke inzichten tot nut te maken voor de maatschappij. Bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen zijn er partners nodig, zoals biotech- en farmaceutische bedrijven, om dit kansrijk en efficiënt te laten gebeuren. Uiteindelijk moet de samenwerking leiden tot effectieve beschikbaarheid van die nieuwe geneesmiddelen.

Positieve aanbeveling minister Bruins

Minister Bruno Bruins is ingenomen met dit initiatief. ‘Bij de ontwikkeling van geneesmiddelen zijn transparantie en prijsmatiging urgente thema’s’, zegt hij. ‘Dat de Nederlandse umc’s het initiatief genomen hebben om principes te formuleren voor een maatschappelijk verantwoorde manier van licentiëren is een belangrijke stap. Het is nu zaak om de principes om te zetten in concrete afspraken en modelovereenkomsten. Daarbij is brede samenwerking essentieel, binnen Nederland, maar zeker ook binnen Europa. Ik ondersteun dit initiatief en het vervolg dan ook van harte.’

Lees het NFU-rapport 10 principes voor maatschappelijk verantwoord licentiëren

Share Button