Neste neemt Bunge’s raffinage installatie in Rotterdam over voor de productie van hernieuwbare producten

Bron
Neste

Neste, ’s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel en duurzame vliegtuigbrandstof geproduceerd uit afval- en rest grondstoffen, is overeengekomen om de Bunge Loders Croklaan raffinaderij in Rotterdam over te nemen voor een bedrag van 258 miljoen euro. Deze raffinaderij bevindt zich naast de bestaande bioraffinaderij van Neste en bestaat uit een voorbehandelingsingsinstallatie, een tankpark, steigers en een pijpleidingverbinding naar het terrein van Neste. De transactie is volledig afgerond zodra aan alle gebruikelijke voorwaarden en wettelijke goedkeuring is voldaan. De overgang wordt gefaseerd uitgevoerd en de voorbehandelingscapaciteit zal eind 2024 volledig beschikbaar zijn ten behoeve van de grondstoffen van Neste.

De overname van deze raffinaderij ondersteunt onze wereldwijde groeistrategie op het gebied van hernieuwbare producten. Het stelt ons in staat onze voorbehandelingscapaciteit voor hernieuwbare grondstoffen sneller op te schalen, wat een belangrijke voorwaarde is voor het uitbreiden van het gebruik van afvalstoffen en reststoffen voor onze productiegroei en daarnaast voor het vergroten van onze flexibiliteit in soorten grondstoffen. We streven ernaar om tegen 2025 het aandeel van afval en reststoffen in onze grondstoffen mix voor hernieuwbare energie tot 100% te verhogen en ons productieplatform verder te laten groeien om in 2030 meer dan 20 miljoen ton broeikasgasreductie voor onze klanten mogelijk te maken”, aldus Neste’s President en CEO Peter Vanacker.

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar hernieuwbare diesel, duurzame vliegtuigbrandstof en grondstoffen voor chemicaliën, richt Neste zich op het bouwen van een wereldwijd grondstoffen- en productieplatform voor hernieuwbare producten. Neste zal in het eerste kwartaal van 2023 zijn jaarlijkse productiecapaciteit voor hernieuwbare producten uitbreiden van 3,2 naar 4,5 miljoen ton, waarbij de uitbreiding van de faciliteit in Singapore 1,3 miljoen ton zal opleveren. Het aangekochte bedrijf voorziet in de voorbehandelingscapaciteit en logistieke infrastructuur om de steeds complexere afval- en reststoffen te verwerken en ondersteunt de verdere groei van de productiecapaciteit na 2023.

Neste is al actief in Nederland sinds 2011, het jaar waarin zijn productiefaciliteit voor hernieuwbare producten in gebruik werd genomen. De Rotterdamse productiefaciliteit behoort samen met de raffinaderij die het bedrijf in Singapore heeft tot de grootste en meest geavanceerde, duurzame  raffinaderijen voor hernieuwbare producten ter wereld. De fabriek van Neste in Sluiskil is verantwoordelijk voor de opslag en voorbehandeling van hernieuwbare grondstoffen. Neste Demeter B.V. levert duurzame grondstoffen ten behoeve van de productie van het bedrijf. Neste heeft eerder in 2020 een terminal in Rotterdam aangekocht voor de opslag, raffinage en menging van duurzame afval- en reststoffen. In 2019 heeft Neste een nieuw kantoor in Hoofddorp geopend dat dient als het wereldwijde centrum voor de groeiende Renewable Aviation business. Neste MY Renewable Diesel™, geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen, is momenteel verkrijgbaar bij meer dan 100 verkooppunten in het hele land.

Foto: Bunge Loders Croklaan Rotterdam

Share Button