Eind mei vond de eerste vergadering van ISO/TC 323 ‘Circular economy’ plaats in Parijs. Meer dan 120 deelnemers uit 65 landen overlegden met elkaar over de ontwikkeling van praktische handvatten om met circulaire economie aan de slag te gaan. De Nederlandse vertegenwoordigers kijken tevreden terug op een geslaagde bijeenkomst waar de delegatie vanuit NEN een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de opzet van een ambitieus werkprogramma voor de komende jaren. In Nederland is de nationale normcommissie Circulaire Economie opgericht. NEN roept belangstellenden op om zich aan te melden voor deze commissie en bij te dragen aan de ontwikkeling van mondiale richtlijnen voor dit onderwerp.

Scope

In Parijs is de scope en het werkprogramma van de nieuwe ISO-commissie vastgesteld. Er is besloten om in vier groepen te werken aan ontwerpvoorstellen voor nieuwe normen:

  • Definities, principes en een raamwerk voor de implementatie van circulaire economie in organisaties;
  • Circulaire business modellen en richtlijnen voor invoering daarvan in de waardeketen;
  • Het meten van circulariteit van producten, diensten en projecten;
  • Voorbeelden van specifieke toepassing van circulaire economie zoals (keten)samenwerking op een lokaal of regionaal niveau.

Deze groepen gaan de komende maanden aan de slag met de verdere uitwerking van deze onderwerpen en het ontwikkelen van projectvoorstellen die ter goedkeuring in de ISO-commissie kunnen worden rondgestuurd. Vertegenwoordigers uit de nationale normcommissie nemen als expert deel aan de diverse groepen om de inbreng vanuit Nederland te verzorgen. Nederland is daarbij de trekker van de groep ‘Measuring Circularity’.

Meewerken aan normen voor circulaire economie

Deelname aan de nationale normcommissie biedt de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de uitvoering van dit ISO-werkprogramma en vroegtijdig op de hoogte te zijn van het nieuwe mondiale kader voor circulair denken en handelen. Dit is een goed moment om aan te sluiten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor deelname aan de normcommissie, op woensdag 11 december (13.30 – 16.30) wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd in Delft. Aanmelden is mogelijk via NEN Evenementen. Hierbij leggen we uit op welke wijze en aan welke normen voor circulaire economie u kunt meewerken.