NEN organiseert openbare vergadering over norm voor duurzaamheidskeurmerken

Duurzaamheidskeurmerken hebben een grote vlucht genomen. Hierdoor is bij consumenten verwarring ontstaan over de betekenis en waarde van duurzaamheidskeurmerken. NEN organiseert een openbare vergadering om Nederlandse belanghebbenden de mogelijkheid te bieden om commentaar te leveren op de norm.

Door middel van deze norm moet er duidelijkheid worden verschaft over wat een geloofwaardig duurzaamheidskeurmerk is. Deze norm krijgt de vorm van een TS (Technical Specification). Er komen criteria in die betrekking hebben op de geloofwaardigheid, helderheid, transparantie, adequate informatie en traceerbaarheid. Er wordt niet gedefinieerd wat duurzaamheid is.

Achtergrond

In 2007 is er door ISO een workshop georganiseerd rondom de vraag of consumenten duurzaamheidskeurmerken vertrouwen. In samenwerking met enkele fair trade organisaties heeft dit geleid tot een rapport. In dit rapport wordt gesteld dat het belangrijk is voor consumenten om kennis te hebben over een geloofwaardig duurzaamheidskeurmerk. En dat het belangrijk is om hier internationale afspraken over te maken. ACM (Autoriteit Consument & Markt) heeft afgelopen jaar een rapport gepubliceerd waarin wordt gesteld dat het vertrouwen in keurmerken in geding is omdat consumenten geen onderscheid meer kunnen maken tussen goede en slechte keurmerken. Afgelopen december heeft een werkgroep binnen ISO deze discussie opgepakt en een aanbeveling gedaan voor het ontwikkelen van een norm voor duurzaamheidskeurmerken.

Commentaar leveren

Via www.normontwerpen.nen.nl is het mogelijk om de norm in te zien en commentaar te leveren tot 4 november 2018. Het commentaar wordt besproken tijdens een vergadering. Dit levert een stemadvies op aan de normcommissie en zij bepalen uiteindelijk wat er gestemd wordt. Email naar mm@nen.nl als u niet wilt dat uw naam komt te staan bij het gedeelde commentaar. Het is niet mogelijk om anoniem commentaar in te dienen.

Op donderdag 15 november 2018, van 13:30 tot 16:30 uur, is er een bijeenkomst georganiseerd om met belanghebbenden te discussiëren over dit voorstel en betrokkenheid vanuit Nederland. De bijeenkomst is bij NEN in Delft. Aanmelden is mogelijk via NEN Evenementen. Er is een beperkt aantal plekken, dus meldt u snel aan.

Share Button