In de brief over de herziening van het belastingstelsel die vandaag verscheen, is het kabinet vergeten concrete voorstellen op te nemen die zorgen voor de broodnodige vergroening van het belastingstelsel. Nu het kabinet heeft verzuimd het belastingstelsel serieus te vergroenen moet de Kamer de uitnodiging om met voorstellen daartoe te komen met beide handen aangrijpen. Dit is volgens De Groene Zaak, Natuur & Milieu, Greenpeace en de DE Koepel hard nodig.

Het vergroenen van ons belastingstelsel past immers heel goed in het huidige tijdsbeeld, waarin mensen overstappen van fossiele naar duurzame energie, hun benzineauto inruilen voor een elektrische en waarin steeds meer bedrijven hun business case baseren op het hergebruik van grondstoffen. Doordat de herziening die nu wordt voorgesteld geen rekening lijkt te houden met deze ontwikkelingen, zal het belastingstelsel binnen no time weer aan vernieuwing toe zijn.

Concrete voorstellen
In de brief doet de Staatsecretaris wel de oproep aan de Kamer om met aanvullende voorstellen te komen. Deze handschoen pakken groene werkgevers en NGO’s graag op. Er zijn veel concrete vergroeningsmaatregelen denkbaar, die ervoor zorgen dat de beprijzing van allerlei diensten en producten beter recht doen aan de vervuiling die ermee gepaard gaat. Recent deden deze vier partijen 15 concrete suggesties in een manifest. Deze maatregelen kunnen prima samen gaan met de andere doelstellingen van het kabinet: verlaging en versimpeling. Enkele concrete suggesties:

  • Trek het enorme belastingverschil tussen gas en elektriciteit recht
  • Verlaag de BTW op duurzame producten of diensten
  • Laat vrachtverkeer – net als in omringende landen – betalen per kilometer
  • Stel zelfopgewekte duurzame energie voor eigen gebruik vrij van belastingen

,,Door het vergroenen van het belastingstelsel creëert het kabinet niet alleen banen, maar ook nog de banen van de toekomst.”, aldus de vier partijen. „We roepen de politieke partijen op om voor het grotere scenario te gaan en niet alleen voor het basisplan van het kabinet. Wij gaan er dan ook vanuit dat in de verdere onderhandelingen over het belastingstelsel deze belangrijke aanpassingen alsnog aan bod komen.“

In de brief van Wiebes staat op pagina 20 de intentie om verduurzamingsmaatregelen te inventariseren. Hier is blijkbaar nog weinig van terecht gekomen.