De Nederlandse vertaling van de “OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct” is beschikbaar gekomen getiteld ‘OESO Due Diligence Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’.

Deze OESO Due Diligence-Handreiking (de Handreiking) heeft als doel ondernemingen te ondersteunen bij het toepassen van de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, door de aanbevelingen uit die Richtlijnen op het gebied van due diligence en de bijbehorende voorwaarden uit te leggen in begrijpelijke taal.

De praktische toepassing van deze aanbevelingen helpt ondernemingen om negatieve gevolgen (ook wel ongunstige effecten genoemd) op het gebied van werknemers, mensenrechten, het milieu, omkoping, consumenten en goed ondernemingsbestuur die verband kunnen houden met hun activiteiten, toeleveringsketens en andere zakelijke relaties te voorkomen en aan te pakken. In de bijlage bij deze Handreiking staan aanvullende toelichtingen, tips en verduidelijkende voorbeelden van due diligence (gepaste zorgvuldigheid).

Doel van deze Handreiking is ook een gemeenschappelijk referentiekader te creëren voor overheden en belanghebbenden (“stakeholders”) op het gebied van due diligence voor verantwoord ondernemen. De UN Guiding Principles on Business and Human Rights, de Tripartiete Beginselverklaring voor Multinationale Ondernemingen en Sociaal Beleid van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) bevatten ook due diligence aanbevelingen en deze Handreiking kan ondernemingen helpen bij de implementatie daarvan.