Nederlandse vertaling ISO 26000 beschikbaar

Op 9 december 2010 vond het introductieseminar 'ISO 26000: Zet goede bedoelingen om in goede acties' plaats. Op dit door het NEN georganiseerde seminar werd de Nederlandse vertaling van de richtlijn gepresenteerd.

Er kwamen in het programma maar liefst 8 praktijkvoorbeelden aan de orde met bedrijfspresentaties. Bavaria en Mondial Movers (beiden geadviseerd door DHV) waren twee van deze praktijkvoorbeelden. Zij hebben de ISO 26000 richtlijn als voorlopers al volledig toegepast.

Share Button