In maart organiseerde SAS in samenwerking met Intel de EMEA Hackathon 2020 ‘Together we can improve sustainability’ voor SAS-partners in EMEA. Partners konden zich registreren in teams van werknemers, klanten en studenten. De challenge voor de partners was om de waarde van analytics en open data in combinatie met SAS en open source aan te tonen in relatie tot duurzaamheid. Deelnemers kregen hiervoor toegang tot de SAS Viya-software via een publieke cloud. De samenwerking tussen de verschillende skill sets binnen het team, met klanten en studenten, vormde een belangrijk element van de challenge. Het Nederlandse Notilyze, leverancier van analytics as a service, heeft de hackathoncompetitie gewonnen door een model te ontwikkelen dat de essentiële humanitaire voorzieningen van vluchtelingenkampen in kaart brengt. Het team versloeg 11 andere partnerteams bij het vinden van een  manier waarop data analytics kan helpen bij het oplossen van ’s werelds grootste duurzaamheidsvraagstukken.

Humanitaire hulp

Jaarlijks wordt 1,3 miljard dollar aan humanitaire hulp verspild doordat voorraadbeheer in vluchtelingenkampen een behoorlijke uitdaging vormt (Van der Laan, 2016).  Als gevolg daarvan kunnen naar schatting jaarlijks 1.880.000 kinderen, vrouwen en mannen niet worden voorzien van essentiële humanitaire voorzieningen om hen veilig en gezond te houden.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft samen met ELVA en Notilyze een Camp Forecast-tool gemaakt om te helpen bij de verdeling van de hulpmiddelen. Om de kwaliteit van deze prognoses te verhogen is een goede schatting van de actuele populatie bijzonder waardevol.  Daarom wil IOM meer databronnen analyseren die helpen om gedetailleerde inzichten te krijgen en nauwkeurigere voorspellingen te doen.

Met behulp van satellietbeelden heeft Notilyze een prognose gemaakt van de huidige populatie van de 50 vluchtelingenkampen in heel Nigeria. Met deze informatie verbetert het voorspellingsmodel en kunnen deze modellen ook sneller geactualiseerd worden.  Met behulp van SAS wil Notilyze een operationeel objectdetectiemodel bouwen om de schattingen van de omvang van de kampen te stroomlijnen.  Het doel van Notylize is om met de SAS EMEA Hackathon 2020 informatie over de vluchtelingenpopulaties inzichtelijk te maken.

Rein Mertens, verantwoordelijk voor Customer Advisory en lid van het EMEA jury team bij SAS, zegt: “Dit was de tweede editie van de SAS Viya hackathon en Notilyze mag erg trots zijn op de zeer innovatieve oplossing die ze bedacht en goed uitgewerkt hebben. Notilyze heeft perfect aangetoond hoe je met de combinatie van een goed idee, kundige consultants, open source technologie, SAS Viya deep learning en data visualisatie componenten snel en efficiënt een volledige analytics lifecycle kunt inrichten. We weten allemaal wat het potentieel is van data en geavanceerde analyses om maatschappelijk relevante projecten uit te voeren, maar ook de uitdagingen en technologische complexiteit die daarbij komen kijken. De inzending van Notilyze én van de andere teams is het bewijs dat dergelijke projecten daadwerkelijk mogelijk zijn.”

Colin Nugteren, co-founder van Notilyze, vertelt: “Het was bijzonder om aan deze hackathon deel te nemen – én deze te winnen. Onze samenwerking met ELVA en IOM houdt hier niet op. Op basis van het werk dat we tijdens de hackathon hebben gedaan, bepalen we gezamenlijk welke stappen moeten worden genomen om dit dashboard in productie te krijgen. Dan levert het pas echt waarde op. Een specifieke en concrete stap om zowel het model als de toepasbaarheid van onze oplossing te verbeteren is het vinden van een aanbieder van satellietbeelden. Tijdens de hackathon hebben we gewerkt met beeldmateriaal van Google Earth, maar het is noodzakelijk om een stabielere en frequentere beeldenstroom te krijgen voor alle interessegebieden.”

Naast Notilyze deden nog drie Nederlandse SAS-partners mee aan de hackathon.

OCS Consulting ontwikkelde een model om de ecologiscche voetafdruk van ons eten te berekenen en te bepalen hoe we kunnen koken en eten op een manier die de impact op het milieu minimaliseert via een aanbevelingssysteem.

Finaps werkte aan een oplossing om via data om het verkeer op de Amsterdamse waterwegen te optimaliseren en te simuleren en de Haven van Amsterdam te helpen bij de vormgeving van het beleid om de doelen te behalen.

PW Consulting richtte zich voor de hackathon op het bestrijden van sociale eenzaamheid. Hun inzending betrof een applicatie waar vrijwilligers hun (korte termijn) beschikbaarheid en ouderen hun (korte termijn) verzoeken voor bedrijf kunnen registreren, en een algoritme dat aanbod en vraag op elkaar afstemt voor een geoptimaliseerde planning