De bedrijven uit het onderzoek – AkzoNobel, Essent, Fortis Bank Nederland, KLM, Philips , Rabobank, Randstad, Shell, TNT, en Unilever – ontdekten dat zij zonder het zichzelf altijd te realiseren, vaak al veel aan mensenrechten doen. Voorbeelden zijn: bevorderen van de veiligheid op de werkvloer (recht op veilige werkomstandigheden), voeren van een diversiteitsbeleid (verbod van discriminatie naar o.a. geslacht, herkomst, leeftijd) en tonen van respect voor rechten van minderheden (bijvoorbeeld rechten van inheemse volkeren).

Met de publicatie ‘How to do business with respect for human rigths: A guidance tool for companies’ bieden zij zichzelf en andere bedrijven een handleiding. Dit houdt onder meer in het opstellen van een mensenrechtenbeleid; het in kaart brengen van de uitwerking van hun activiteiten op mensenrechten; actief controleren of hun inspanningen effect hebben; en klachtenmechanismen instellen voor mensen van wie rechten aangetast zijn door activiteiten van de onderneming. Het initiatief is gebaseerd op het rapport ‘Protect, Respect and Remedy,’ van John Ruggie, de speciale vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de VN. Dit rapport vindt veel weerklank vindt bij overheden, NGO’s en het bedrijfsleven.

André van Heemstra, voorzitter van Global Compact Nederland en voormalig lid van de raad van bestuur van Unilever, overhandigde de publicatie aan André Haspels, plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, die demissionair Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen verving, en aan Roderick van Schreven, Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen van het Ministerie van Economische Zaken.

Van Heemstra: “Respect voor mensenrechten is een kern element van Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen. In toenemende mate verlangt de maatschappij dat bedrijven hierover verantwoording afleggen. Daarvoor biedt deze publicatie goede handvatten.”

André Haspels zei namens Minister Verhagen: “Nederlandse bedrijven zetten zich internationaal op de kaart door de manier waarop zij zaken doen. Mensenrechten zijn bovendien een prioriteit in het buitenlands beleid van de regering. In het beschermen en bevorderen van mensenrechten zijn overheid en bedrijfsleven dus partners. Koopman en dominee, hand in hand”.

Roderick van Schreven van het Ministerie van Economische Zaken constateerde uit het rapport dat bedrijven duidelijk een stap verder gaan dan enkele jaren geleden. “De handreiking geeft aan wat de mogelijkheden zijn voor een eigen mensenrechtenbeleid van bedrijven. Dat is belangrijk voor hun profilering en reputatie – en die van Nederland.”

De eindpublicatie is digitaal te vinden op www.gcnetherlands.nl