De afgelopen twee jaar is er vanuit de Nationale Jeugdraad, en daarvoor vanuit de Nationale Jongerenraad voor Milieu en Ontwikkeling (NJMO) hard gewerkt aan een jongerenvisie op de Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (NSDO). In deze visie formuleren jongeren concrete doelstellingen die de Nederlandse overheid volgens hen moet nastreven in het proces naar duurzame ontwikkeling. Zo vinden zij dat de NSDO in ieder geval de doelstellingen -kwijtschelden van de schulden van ontwikkelingslanden’ en -iedereen moet weten hoe groot zijn mondiale voetafdruk is’, moet bevatten. Nederlandse jongeren hopen dat de nieuwe regering de noodzaak inziet van het formuleren en naleven van een ambitieuze NSDO, en dat de jongerenvisie -Blik op de toekomst” haar daarbij zal inspireren. Zij verwachten een concreet, onderbouwd plan met duidelijke en ambitieuze doelstellingen gericht op een duurzame toekomst.

In de week voor de verkiezingen, op 13 januari van 15.00 tot 16.00 uur wordt de jongerenvisie -Blik op de toekomst” gepresenteerd in Nieuwspoort, Den Haag. Het doel van deze presentatie is politici op de hoogte te stellen van de ideeën die Nederlandse jongeren hebben over de NSDO. Jongeren willen de politiek uitlokken om concrete toezeggingen te doen. Als afsluiting zullen alle genodigden gevraagd worden hun mondiale voetafdruk te berekenen. De mondiale voetafdruk is het meetinstrument om het eigen consumptiepatroon te berekenen. Het laat op een duidelijke wijze zien hoeveel ruimte een persoon nodig heeft om te voorzien in zijn of haar eigen consumtpiebehoefte. Kijk voor meer informatie over de mondiale voetafdruk op www.voetafdruk.nl.

Bij de presentatie zullen o.a. aanwezig zijn; staatssecretaris van Geel, Wijnand Duyvendak van Groenlinks, Krista van Velzen van de SP, Liesbeth Spies van het CDA en Boris van der Ham van D’66 en Diederik Samsom van de PvdA.