Brazilië heeft een voorstel gedaan om ISO-normen te ontwikkelen voor duurzame processen voor hout en houtproducten. Het betreft geharmoniseerde terminologie, duurzaamheidsaspecten voor hout- en houtproductensector en het volgen en meten van hout. Het voorstel volgt op een eerder voorstel voor een ISO-norm op het gebied van ketenbeheer. Alle leden van ISO mogen hun reactie geven op dit voorstel. NEN coördineert de Nederlands inbreng en ontvangt graag input van Nederlandse belanghebbenden.

Het eerdere Braziliaanse voorstel op het gebied van ketenbeheer heeft geresulteerd in de publicatie van ISO 38200 ‘Chain of Custody of wood and wood-based products’. ISO 38200 is ontwikkeld door de ISO-commissie ‘Chain of custody of wood and wood-based products’. Het plan is om het toepassingsgebied van deze ISO-commissie uit te breiden met voornoemde voorstellen en de ISO-commissie te hernoemen tot ‘Sustainable processes for wood and wood-based products’.

Herkomst van hout

In veel landen, waaronder de landen binnen de EU, geldt dat moet worden aangetoond dat hout van legale herkomst is. Daarnaast wordt verlangd dat er kan worden aangetoond dat hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Ketenbeheer is daarom belangrijk om het eindproduct te kunnen herleiden naar de bron. Naast ISO 38200 zijn er meer instrumenten nodig om de herkomst te achterhalen en ‘due diligence’ toe te passen.

Innovatie

Technische innovaties, zoals barcodes en DNA tracking, op het gebied van traceerbaarheid nemen een vlucht. Dat geldt voor de meetinstrumenten en -methodologieën die worden ontwikkeld en toegepast om verschillende eigenschappen van hout en houtproducten vast te stellen. Vergelijkbaarheid en overeenstemming zijn belangrijke aspecten om eerlijke handelspraktijken te bevorderen. Goede afspraken over al deze aspecten geven nadere invulling aan de betrouwbaarheid en transparantie in de gehele keten.

Input gevraagd voor duurzame processen in houtsector

NEN brengt de Nederlandse stem uit op dit voorstel. Tot uiterlijk 15 juli a.s. wordt de input van de Nederlandse stakeholders in de houtsector en aanpalende sectoren op het voorstel voor het ontwikkelen van normen op het gebied van duurzame processen voor hout en houtproducten verzameld. De gezamenlijke input behoort ten goede te komen aan de Nederlandse stakeholders.