Nederlandse huisbankier RBS betrokken bij investeringen in clustermunitie

De NederIandse huisbankier, de Royal Bank of Scotland (RBS) blijkt volgens een vandaag gepubliceerd rapport 'Worldwide Investments in Cluster Munitions; a shared responsibility' nog steeds te investeren in diverse producenten van clustermunitie.

De RBS behoort tot de top vijf van grootste investeerders in producenten van clustermunitie ter wereld. In een debat in de Tweede Kamer in september 2010 gaf Minister Donner destijds aan dat “in overleg met de Royal Bank of Scotland nadere garanties verkregen zijn met betrekking tot de leningen die de bank verschaft en de dienstverlening. De bank heeft daarvan aangegeven dat dit niet zal zijn ten aanzien van bedrijven in clustermunitie”. Roos Boer van IKV Pax Christi en co-auteur van het rapport: “Dat de Nederlandse huisbankier nog geen maand later een lening verstrekt aan Alliant Techsystems, een bedrijf dat al jaren lang bekend staat als producent van clustermunitie, laat zien dat mooie woorden alleen niet helpen.”

Wereldwijd investeren banken en pensioenfondsen nog altijd 39 miljard dollar in producenten van clustermunitie, net als landmijnen verboden door internationale wetgeving. Het rapport is een uitgave van IKV Pax Christi en Netwerk Vlaanderen (België), beide leden van de internationale clustermunitie coalitie, een coalitie van 350 organisaties. De auteurs van het rapport roepen EU-lidstaten op om hun verantwoordelijkheid te nemen en sluitende wetgeving te maken over investeringen in clustermunitie. Landen als België, Ierland en Luxemburg nemen het voortouw, via wetten die de financiering van clustermunitie aan banden leggen. De Nederlandse regering heeft vooralsnog twee moties die hiertoe opriepen niet uitgevoerd.

Boer: “Wat we zien in het rapport is dat wetgeving werkt en die stap heeft Nederland nog steeds niet gezet. In het hele rapport zijn geen investeringen in clustermunitie producenten gevonden uit landen die dat bij wet verbieden, terwijl we zien dat in Nederland er nog wel degelijk investeringen te vinden zijn.”

Nederland ratificeerde op 23 februari 2011 het Clustermunitie Verdrag, maar sprak hierbij niet uit dat ze investeringen ook als verboden ziet. Na een motie uit de Tweede Kamer (december 2009) riep ook de Eerste Kamer (maart 2011) de Nederlandse regering op tot een dergelijk verbod. Boer: “Sinds het aannemen van de motie in de Eerste Kamer op 29 maart is het oorverdovend stil vanuit de regering terwijl er toch echt in beide kamers is opgeroepen tot een verbod op investeringen in clustermunitie. Wij roepen de Nederlandse regering op gehoor te geven aan de moties en er alles aan te doen om clustermunitie uit te bannen, en investeringen tegen te gaan.”

Een positieve boodschap over Nederland is er ook: van de 47 financiële instellingen die in het rapport geprezen worden voor hun beleid om niet meer te investeren in clusterbommen komen er 16 uit Nederland. Boer: “Dat is een heel goed signaal over de welwillendheid onder financiële instellingen in Nederland. Helaas zien we ook wel tekortkomingen in beleid, waardoor investeringen toch nog plaatsvinden, zoals bij Rabobank en Aegon. Zij zouden om betrokkenheid volledig te voorkomen, deze tekortkomingen moeten aanpassen.

Share Button