Veel internationale banken erkennen wel de rol die zij spelen bij het veroorzaken van klimaat-verandering. Zij nemen hun verantwoordelijkheid door met miljardeninvesteringen bij te dragen aan oplossingen. Zo is CO2-uitstoot bij Bank of America, J.P. Morgan Chase en Citigroup een van de criteria bij het toekennen van leningen en investeringen. De Bank of America streeft ernaar om de CO2-uitstoot van haar investeringen in de energiesector met 7 procent te verminderen.

Het onderzoeksrapport ‘Investing in Climate Change: the Role of Dutch Banks’ is uitgevoerd door Dutch Sustainability Research. Het rapport en de daaraan gekoppelde Klimaat Prestatie Index van Milieudefensie laten duidelijk zien dat de grote Nederlandse banken tekortschieten op het terrein van klimaatbeleid. Concrete doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen van hun investeringen terug te dringen, ontbreken. De passieve houding van Nederlandse banken steekt schril af bij die van de grootste internationale banken. Nederlandse banken hebben enkele ‘klimaatproducten’ ontwikkeld, maar de keuze hiervoor leggen zij exclusief neer bij hun klanten. Duurzame investeringen van de grote Nederlandse banken blijven steken op drie procent.

De vier grootste Nederlandse banken beschikken samen over meer dan 2.700 miljard euro die zij uitzetten als investeringen en leningen. Hiermee financiëren ze jaarlijks een CO2-uitstoot die drie keer zo groot is als de uitstoot van heel Nederland. “Wij vragen aan de grote Nederlandse banken om te erkennen dat ze een grotere rol kunnen spelen in het bestrijden van klimaatverandering,” aldus Donald Pols van Milieudefensie. “Toonaangevende banken laten overduidelijk zien dat een goed klimaatbeleid en winstgevendheid elkaar niet uitsluiten. Nederlandse banken moeten daarom de klimaatimpact van hun grote investeringen in kaart brengen en plannen ontwikkelen om deze omlaag te krijgen. Bovendien moeten ze producten aan klanten aanbieden die energiebesparing en duurzame energie stimuleren.”

Met het onderzoeksrapport en de Klimaat Prestatie Index is de ‘Banken: spaar het klimaat!’ campagne van Milieudefensie gestart. Deze campagne is onderdeel van de klimaatcampagne HIER, waarin meer dan 40 maatschappelijke organisaties participeren.

Voor meer informatie:
Persvoorlichting Milieudefensie: 020 5507 333
Het onderzoeksrapport met de Klimaat Prestatie Index is als pdf te downloaden op www.milieudefensie.nl/klimaat of op aanvraag in een gedrukte versie (020 626 26 20)

Bijlage: Klimaat Prestatie Index
Vergelijking van Nederlandse banken met enkele internationale banken op:

1. Klimaatbeleid
Erkennen banken publiek hun verantwoordelijkheid voor klimaatverandering en ook voor het oplossen van dit probleem. Welk beleid voeren ze om de CO2 -emissies door hun financieringen terug te dringen?

2. Klimaatgerelateerde doelstellingen
Heeft een bank concrete doelstellingen om de uitstoot van CO2 terug te dringen, waarbij vooral de uitstoot van financieringen zwaar telt.

3. Producten en diensten gerelateerd aan klimaatverandering
Banken kunnen verschillende producten en diensten aanbieden die de uitstoot van CO2 emissies terugdringen en energiebesparing en duurzame energie stimuleren. Denk aan groene hypotheken of leningen, fondsen voor duurzame energie, etc. Leningen en vermogensbeheer wegen hierbij zwaar omdat deze categorieën een grote klimaat-impact hebben.

4. Transparantie en rapportage van eigen CO2 emissies
Hoe rapporteren banken over de CO2-emissies van hun bedrijfsvoering en welke gegevens verstrekken ze over hun energieverbruik.

Op basis van deze gegevens is de Klimaat Prestatie Index berekend.
1. Bank of America |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 7,4
2. HSBC ||||||||||||||||||||| 4,8
3. Citigroup ||||||||||||||||||| 4,6
4. ABN AMRO |||||||||||||||| 4,3
5. JP Morgan ||||||||||||| 4,0
6. Fortis |||| 3,1
7. ING |||| 3,1
8. Rabobank ||| 3,0
9. Goldman Sachs || 2,7