Vorige maand bleek uit opiniepeilingen dat het publiek voorstander is van het Kyoto Protocol, ook zonder de Verenigde Staten. Nu komt er dus ook steeds meer steun vanuit het (internationale) bedrijfsleven voor ratificatie van het Kyoto Protocol. Het Wereld Natuur Fonds roept andere Nederlandse bedrijven op eveneens het Protocol te ondersteunen door deel te nemen in de e-mission 55-campagne.

E-mission 55 is vijf weken geleden gestart en nu reeds worden de doelstellingen overschreden. Meer dan 55 bedrijven over de hele wereld hebben hun steun toegezegd. De gezamenlijke omzet van de deelnemende bedrijven tot nu toe vertegenwoordigt een omzet die groter is dan het Nederlands Bruto Nationaal Product (te weten Euro 384 miljard). Deze bedrijven hebben dus aanzienlijke invloed op de internationale economie. Volgens Sible Schöne van het Wereld Natuur Fonds maakt dit glashelder dat ook het bedrijfsleven behoefte heeft aan internationale klimaatafspraken, om zo de concurrentiepositie binnen de internationale wereld te kunnen blijven behouden en om duidelijkheid te krijgen over het internationale beleidskader waarbinnen bedrijven opereren. E-mission 55 is een initiatief van de European Business Council for Sustainable Energy Future en wordt ondersteund door het internationale Wereld Natuur Fonds (WWF), non-gouvernementele organisaties en Germanwatch.

De naam e-mission 55 is afkomstig van de missie het Kyoto Protocol geratificeerd te krijgen. Voordat het Kyoto Protocol van kracht is, moeten minimaal 55 landen – die tezamen 55% van de CO2-uitstoot voor hun rekening nemen – het protocol ratificeren. E-mission 55, steun vanuit het bedrijfsleven, kan net die missende factor zijn waardoor het protocol in Bonn volgende week alsnog geratificeerd wordt.

Het Kyoto Protocol betreft bindende afspraken over uitstoot van broeikasgassen door de geïndustrialiseerde landen. Zij moeten in de periode 2008 – 2012 5 procent minder uitstoot realiseren dan in 1990 het geval was. Tijdens de klimaattop in Bonn zullen vertegenwoordigers van e-mission 55 bijeenkomsten organiseren met de verschillende onderhandelingsdelegaties en het bedrijfsleven om druk te zetten op ratificatie van het Kyoto Protocol.