De jaarlijks terugkerende ICT-enquête toont aan dat MVO een belangrijk onderwerp is voor het Nederlandse bedrijfsleven. Driekwart van de ondervraagden heeft op dit moment een MVO-beleid of is bezig met een analyse van de impact van de eigen bedrijfsactiviteiten op de samenleving en het milieu. De economische situatie staat daarbij volgens een ruime meerderheid (68 procent) de ontwikkelingen op dit gebied niet in de weg.

Het is opvallend dat bijna alle respondenten (96 procent) vinden dat ICT een cruciale rol speelt bij het realiseren van MVO-doelstellingen en de invoering van het nieuwe werken. Moderne ICT biedt tal van mogelijkheden om op afstand te werken en zo de reistijd te verminderen. Invoering van deze technologie heeft een positief effect op de vermindering van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, maar vergeet ook niet het voordeel voor werknemers, die met moderne ICT beter in staat zijn om hun werk- en privéleven te combineren. Ook is digitalisering en het terugdringen van het papiergebruik een concrete invulling van MVO-beleid dat veel respondenten noemen.

Ook voor de invulling van de meest cruciale bedrijfsprocessen wordt ICT als een kritische succesfactor gezien. Een ruime meerderheid van 84 procent geeft aan niet zonder ICT te kunnen. Dat zien we ook terug in de investeringsbereidheid. Een ruime meerderheid van 84 procent geeft aan binnen twee jaar in ICT te zullen investeren. Dat is iets meer dan in de Nationale ICT-Enquête van vorig jaar toen een tweederde meerderheid aangaf binnen drie jaar geld uit te trekken voor ICT-uitgaven. Net als vorig jaar wordt ook dit keer vooral geld uitgegeven aan software. Deze investeringen zijn op de agenda gezet omdat de bestaande software verouderd is of hoge kosten met zich meebrengt. Wel is het aandeel van SaaS/ASP gegroeid. Vorig jaar zei 10 procent van de respondenten in deze vorm van software te zullen investeren. Dit jaar geeft 18 procent van de ondervraagden aan hier geld in zullen steken.

De Nationale ICT-Enquête 2010, een initiatief van AFAS ERP Software en Wolters Kluwer, geeft een goed beeld van de plannen binnen het Nederlandse bedrijfsleven voor investeringen in ICT en de automatisering van werkprocessen. Het onderzoek is in april van dit jaar uitgevoerd onder 3023 respondenten.