Door de coronacrisis zijn mensen welzijn belangrijker gaan vinden dan welvaart. Ongeacht de politieke voorkeur is er een ruime meerderheid die hoopt dat we samen ook na de coronacrisis meer belang hechten aan welzijn. Dat blijkt uit een peiling van Kieskompas onder ruim zesduizend mensen, uitgevoerd in opdracht van Greenpeace. Ook bij de keuze voor sectoren die gesteund moeten worden door de overheid kwamen veelal sociale waarden naar boven.

Draagvlak voor staatssteun aan sectoren

Door de coronapandemie wordt er vanuit huis gewerkt en lesgegeven, en de zorg werkt harder dan ooit. Sommige mensen maken zich zorgen om hun baan en inkomen. Om de klappen op te vangen is er veel financiële hulp van de overheid nodig. Aan de respondenten werd onder andere de vraag gesteld onder welke sectoren de staatssteun verdeeld moet worden. Bijna iedereen vindt dat er staatssteun moet naar de zorg. Ook het onderwijs, de horeca, duurzame landbouw en de wetenschap zijn sectoren die volgens de ondervraagden staatssteun zouden moeten krijgen.

De banken eindigen als keuze voor staatssteun helemaal onderaan, gevolgd door industriële landbouw en de luchtvaart. Juist de banken, die na de financiële crisis in 2008 konden rekenen op miljarden van de overheid, hebben geen krediet bij het publiek. Ook Schiphol en KLM die als een van de eerste bedrijven om hulp vroegen, krijgen weinig steun van de ondervraagden. Van de ondervraagden vindt 7 op de 10 dat bedrijven die staatssteun ontvangen geen mensen mogen ontslaan.

Joris Thijssen, directeur Greenpeace Nederland: “Stel harde voorwaarden aan steun voor grote vervuilers als KLM en de sierteelt, zodat het geld op een sociale en duurzame manier wordt besteed. Investeer juist nu in oplossingen voor een groene en eerlijke economie. Op die manier kunnen we samen aan een veerkrachtige samenleving bouwen. Waarin we de klimaatcrisis aanpakken en natuur centraal stellen. Om pandemieën als corona te voorkomen moeten we stoppen met het slopen van onze ecosystemen.

Belang van natuur

De coronacrisis lijkt bovendien ook impact te hebben op de leefstijl van veel Nederlanders. Vanwege de epidemie overwegen mensen in de toekomst meer lokaal eten te kopen, minder vlees te eten en minder te reizen. Ook toont de coronacrisis volgens tweederde van de ondervraagden aan wat de nadelige gevolgen van de globalisering zijn, naast het belang van natuur voor Nederlanders. Een overgrote meerderheid vindt dat de Nederlandse overheid ook tijdens de coronacrisis veel aandacht moet blijven besteden aan het beschermen en herstellen van onze natuur. Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat we minder kwetsbaar voor crises als deze worden door anders om te gaan met dieren. Tegelijkertijd verwacht ruim de helft van de Nederlanders dat zonder ingrijpende maatregelen klimaatverandering een nog groter probleem wordt dan de coronacrisis.