De sociale impact van bedrijven vinden Nederlanders belangrijker dan hun impact op het milieu. Dit blijkt uit onderzoek van SurveyMonkey (onderdeel van Momentive) onder ruim 1500 respondenten over het belang van ESG (Environment, Social, Governance). Hoe jonger de respondent, hoe minder belangrijk het milieu.

In de leeftijdsgroep 18-34 jaar geeft 51% aan dat bedrijven vooral sociale impact moeten maken, terwijl 31% milieu-impact belangrijker vindt. Voor respondenten tussen de 35 en 64 is die verhouding 35% tegenover 45%. Bij 65-plussers is dit verschil het kleinste: 38% wil vooral milieu-impact zien, 42% sociale impact. Geen enkele leeftijdsgroep geeft daarbij prioriteit aan governance. Overigens geeft 12% aan dat bedrijven geen bijdrage zouden moeten leveren aan maatschappij en milieu – een hoger percentage dan de andere landen in het onderzoek, de VS (10%), het VK (7%) en Ierland (3%).

Actieve inzet bedrijven gewenst

Van alle respondenten vindt 73% het bovendien belangrijk dat hun werkgever zich actief inzet voor ESG. 69% geeft zelfs aan dat ze een stap terug zouden doen in salaris om voor zo’n werkgever te werken. Met actieve inzet bedoelen de respondenten wel wat meer dan alleen statements op social media (28%). Beter in de smaak vallen bijvoorbeeld donaties naar duurzame doelen (33%), partnerships met non-profits (35%) en bedrijfsrapporten waaruit de tastbare ESG-inzet blijkt (33%).

Opmerkelijk is ook dat de consumenten in tijden van economische onzekerheid even bereid zijn een meerprijs te betalen voor duurzame producten als voordat de inflatie sterk begon te stijgen (62% vs. 64%). In andere landen waarin het SurveyMonkey-onderzoek is uitgevoerd, is deze daling veel sterker. Zo is in het VK momenteel 51% bereid meer te betalen voor duurzame producten, vergeleken met 64% als er geen sterke inflatie was geweest.

Hoewel veel respondenten duurzame verwachtingen heeft van bedrijven, blijkt uit het onderzoek dat er nog winst te behalen valt in het eigen gedrag. 62% geeft aan te recyclen, maar andere duurzaam gedrag loopt daar ver op achter:

  • Producten repareren (in plaats van deze te vervangen) – 43%
  • Energie-efficiënte apparaten gebruiken – 31%
  • Tweedehands producten kopen – 30%
  • Minder wegwerpplastic gebruiken – 42%
  • Alternatief vervoer gebruiken – 38%
  • Minder vlees eten – 35%
  • Voedsel composteren – 25%
  • Zonnestroom gebruiken – 29%
  • Een voertuig met lage emissies gebruiken – 14%

“De roep om verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappij en milieu groeit aan alle kanten. Bedrijven kunnen het niet aan de consument laten een betere wereld te creëren, maar moeten zich hier actief voor inzetten”, zegt Julia Pilkes, Director Demand Generation EMEA bij Momentive. “En dan zeker niet alleen met woorden, maar met daden.”