Nederlanders, en dan voornamelijk jongeren, vinden bewust en duurzaam reizen een dure aangelegenheid, hoewel zij wel steeds vaker op deze manier reizen. Ouderen zijn van mening dat reisorganisaties transparanter moeten zijn. Dit blijkt uit een onderzoek onder meer dan 4.600 reizigers van reisplatform Getaway Travel.

Bijna de helft van de ondervraagden is in de laatste twee jaar duurzamer en bewuster gaan reizen, terwijl meer dan 44 procent van de respondenten aangaf dit een prijzige aangelegenheid te vinden. Een aanzienlijk aantal reizigers is van mening dat reisorganisaties niet voldoende transparant zijn als het gaat over hoe oprecht duurzaam de reis is en waar nu precies aan wordt bijgedragen. Meer dan 32 procent van de respondenten vindt deze verwarring reden genoeg om een duurzame reis niet te overwegen. Het gaat hierbij om de pijlers dierenwelzijn & natuurbehoud, behoud van de lokale cultuur, CO2-uitstoot & milieuvervuiling en armoedebestrijding.

Belangrijkste pijler
Van de vier genoemde pijlers vindt 39 procent van de reizigers de pijler dierenwelzijn & natuurbehoud het belangrijkste effect van een duurzame reis, gevolgd door behoud van de lokale cultuur (29 procent). Vooral reizigers in de categorie van 18 tot 34 jaar vinden dit belangrijk. CO2-uitstoot & milieuvervuiling (23 procent) en armoedebestrijding (9 procent) lijken minder belangrijk te zijn.

Toekomst
Bijna alle ondervraagden (95 procent) willen in de toekomst tijdens een reis blijven letten op naleving van de vier duurzame pijlers. Getaway Travel werkt aan bewustwording over duurzaam reizen, transparantie en de effecten ervan door deze ervaringen te delen met andere mensen die op reis willen gaan. Het reisplatform doet dit middels een samenwerking met Just Diggit, een project van de Naga Foundation. Middels één upload op het reisplatform kunnen reizigers het project van de Naga Foundation steunen.

Schepjes sparen
Reizigers kunnen donaties sparen (zogeheten schepjes) door op het platform van Getaway Travel reisverhalen, reviews en foto’s te uploaden. Getaway Travel verzilvert deze schepjes waarna ze worden gedoneerd aan het project van de Naga Foundation. Deze foundation zorgt ervoor dat in de gebieden die getroffen worden door droogte en armoede, de grond gezond wordt en blijft.