67% van de Nederlanders vindt dat de overheid wettelijk mag afdwingen dat bedrijven meer maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen als dat nodig is. Dat is een grote stijging van 12 procentpunt ten opzichte van zes weken geleden, voordat het coronavirus Nederland bereikte. 65% vindt dat bedrijven maatschappelijke doelen zelfs net zo belangrijk moeten maken als winst maken. En de helft (51%) vindt dat de marktwerking in ons land te ver is doorgeschoten. Ook blijkt dat de waardering van de maatschappelijke rol van de overheid in de afgelopen weken veel beter is geworden. Het rapportcijfer voor de overheid steeg van 5,8 naar 6,3, een ongekend hoge stijging in zo’n korte periode. De waardering voor bedrijven bleef stabiel op een 6,0. Een en ander blijkt uit de Maatschappelijke Impact Monitor, een onderzoek in opdracht van adviesbureau This Is Why dat is uitgevoerd door Motivaction.

Hoge verwachting maatschappelijke impact bedrijven

Al sinds de eerste meting in 2009 vinden minsten acht op de tien Nederlanders het belangrijk dat bedrijven zich in hun ontwikkeling richten op het zo goed mogelijk zijn voor mens, maatschappij en milieu.

Er wordt de afgelopen weken veel gesproken over een mogelijke ‘reset’ van ons economisch systeem, de overtuigingen waarop dat gebaseerd is en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die bedrijven daarin hebben. Uit ons onderzoek blijkt dat Nederlanders al heel lang om zo’n reset vragen. Ze vinden bijvoorbeeld al jaren dat bedrijven meer aandacht zouden moeten geven aan maatschappelijke doelen in relatie tot het maken van winst. De coronacrisis vergroot het momentum voor deze discussie. Belangrijk daarbij is dat men vindt dat bedrijven heus winst mogen of zelfs moeten maken, het gaat er vooral om een betere balans te vinden met de maatschappelijke impact” aldus Bas van Haastrecht, initiatiefnemer van het onderzoek.

 

Over het onderzoek

Sinds eind 2009 vraagt onderzoeksbureau Motivaction jaarlijks in opdracht van adviesbureau This Is Why aan Nederlanders hoe zij het belang van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zien. De elfde meting vond plaats tussen 5 en 14 februari 2020 onder 1.790 respondenten uit het StemPunt-panel van Motivaction. De twaalfde (deel)meting vond plaats tussen 27 en 29 maart 2020 onder 873 respondenten. Het online onderzoek is na weging representatief voor Nederlanders van 18 tot 70 jaar wat betreft opleiding, leeftijd, geslacht, regio en waardenoriëntatie. (NB. De Maatschappelijke Impact Monitor is tot en met vorig jaar uitgebracht onder de naam Maatschappelijk Imago Monitor.)