Nederland heeft een goede positie om de economie meer circulair te maken – en hieraan te verdienen. Een circulaire economie versterkt de Nederlandse concurrentiepositie, levert een schoner milieu op en verbetert de voorzieningszekerheid van grondstoffen. Dit vraagt echter nadrukkelijk om meer dan alleen recycling van materialen. Dit blijkt uit een nieuwe onepager van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL): Waarom een Circulaire Economie?.

Van recycling naar sluiten van kringlopen

Nederland is al koploper in het recyclen van afval. Voor een echt circulaire economie is echter meer nodig, zoals het anders ontwerpen van producten, reparatie, en het hoogwaardig hergebruik van producten en materialen. Het is een flinke opgave om deze kansen te realiseren. Overheidsbeleid zal vaak nodig zijn om belemmeringen te overwinnen en om radicaal efficiënter om te gaan met grondstoffen.

Scrollytelling

De nieuwe onepager van PBL is opgezet als ‘scrollytelling’: in een ‘longread’ afgewisseld met heldere infographics worden alle aspecten van de circulaire economie in Nederland bekeken – van ‘de stad als mijn’ tot nieuwe verdienmodellen.

pbl1